Úvod » O městě » Významné projekty

Významné projekty

Město Svitavy je, kromě zabezpečení administrativní funkce samosprávy a pověřené státní správy, také významným investorem, zejména do staveb veřejného charakteru, podpory bydlení, podnikání, vzdělávání, kultury, sportu, turismu a dalších volnočasových aktivit.

Pro tyto účely vyčleňuje část veřejných prostředků do tzv. kapitálového rozpočtu, z něhož jsou tyto investiční i neinvestiční potřeby formou samostatných projektů financovány.

Jako pomocný finanční zdroj pro projekty využívá město dotační a grantové fondy Evropské unie, národní, krajské i regionální podpůrné programy včetně spolufinancování z privátních zdrojů.

Analýza potřebnosti, příprava a realizace projektů vychází primárně z potřeb města, průběžně aktualizovaných v „rozvojovém plánu“, v relaci s možnostmi kapitálového rozpočtu a dostupnými dotačními zdroji.

Snahou města je dosáhnout určených cílů projektů s co nejvyšším využitím spolufinancování z dotačních fondů a úsporným nakládáním se zdroji vlastními.

Přehled větších akcí :