Úvod » O městě » Informace » Symboly města

Symboly města

Základními symboly jsou znak a vlajka, které byly městu Svitavy uděleny 9. března 1998 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Základní kodifikace symbolů města je závazná a nelze ji modifikovat.

ZNAK MĚSTA SVITAVY

Znak města Svitavy

Vychází z historického erbu města, v jehož popisu se jako barvy města uvádějí modrá a stříbrná (bílá), ve znaku doplněné o červenou a zlatou (žlutou).

Popis znaku města:

V modrém štítě je stříbrná kvádrovaná hradba se čtyřmi stínkami, s otevřenou branou se zlatými vraty a černým kováním. Z hradby vynikají dvě pootočené čtyřhranné dvoupatrové věže, každá se dvěma černými okny nad sebou v levé části. Věže mají červené stanové střechy se zlatými makovicemi, mezi věžemi je zlatá hlava tura domácího s krkem. Pod znak může být umístěn doplňující nápis SVITAVY.

Znak města mohou běžně používat orgány města a městem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. K použití znaku města jinými subjekty je nutný souhlas. Žádost o udělení souhlasu se předkládá písemně odboru správních činností městského úřadu, který na základě usnesení Rady města Svitavy o udělení souhlasu rozhoduje. 

Vlajka města Svitavy

Vlajka města Svitavy

Popis vlajky města:

List tvoří čtyři vodorovné pruhy, modrý, žlutý, modrý a bílý v poměru 5:1:2:4. Poměr šířky k délce listu je 2:3. K užívání vlajky není nutný souhlas města. Autorem vlajky je Mgr. Oldřich Pakosta.

Logo a jednotný vizuální styl města Svitavy

Svitavy a vy. Slogan „a vy” funguje jako základní kámen vizuální identity, který promlouvá přímo k obyvatelům i návštěvníkům Svitav – je hlavně pro ně. Dlouhodobou vizí je rozvíjet město pro život, a to společně s jeho občany. Zároveň budovat svitavské prostředí, jako atraktivní a vyhledávanou destinaci v oblasti cestovního ruchu. Autorkou loga, které vzešlo z veřejné soutěže, je Markéta Steinert.

 

svitavy.cz

Ideová koncepce vizuální identity města.

 

Více informací:

Mgr. Petr Šmerda, vedoucí MIC Svitavy (tel.: 461 532 057, mob.: 724 365 447, mail: petr.smerda@svitavy.cz)

Mgr. Ing. Pavla Velecká, vedoucí odboru správních činností (tel.: 461 550 410, mob.: 721 841 969, mail: pavla.velecka@svitavy.cz