Úvod » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Město Svitavy se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu www.svitavy.cz.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML5, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS. Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly. Všechny odkazy jsou v textu uvozeny ikonou s bílou šipkou.

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladuvi s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:
Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některé starší fotografie či ilustrační obrázky postrádají alternativní textový popis. Některé starší odkazy mohou postrádat popisek a některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 3. 2020
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným technickým správcem, společností Abuco ICT, s.r.o.. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Webové stránky redakčně zabezpečuje:
Městský úřad Svitavy
T.G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
E-mail: radnice@svitavy.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:
Abuco ICT s.r.o.
Třebohostická 987/5
Praha 10, 100 00
E-mail: info@abuco.cz

Postupy pro prosazování práva:
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz

Informace prezentované v jiných formátech
Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, PDF a RTF a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer a Acrobat Reader.

Většina dokumentů ve formátu PDF je také možné přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích.