Úvod » Občan a úřad » Informace » Střet zájmů

Střet zájmů

Právní úprava:

 

Registr oznámení

Novelou zákona o střetu zájmů, vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb., byl s účinností od 1. září 2017 zřízen Centrální registr oznámení. Správcem registru je Ministerstvo spravedlnosti, které je současně centrálním evidenčním orgánem.
Další informace, týkající se povinností veřejných funkcionářů, povinností podpůrných orgánů, vedení registru oznámení, zápisů do registru, práva nahlížení do registru atd. jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v záložce „Střet zájmů“.