Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadů » Grantový program

Grantový program

Grantové programy města Svitavy mají za účel finančně podpořit nestátní neziskové organizace, právnické osoby a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Svitavy v určených oblastech (sociální služby a humanitární pomoc, kultura, sport a turistika, životní prostředí).

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SVITAVY PRO ROK 2020

ČÁST OBECNÁ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Svitavy

Formulář žádosti o poskytnutí dotace

 

ČÁST SPECIFICKÁ

Specifikace postupu a podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku v oblasti:

sociální služby a humanitární pomoc

kultura

sport a turistika

životní prostředí