Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Grantový program

Grantový program

Grantové programy města Svitavy mají za účel finančně podpořit nestátní neziskové organizace, právnické osoby a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Svitavy v určených oblastech (sociální služby a humanitární pomoc, kultura, sport a turistika, životní prostředí).