Úvod » Občan a úřad » Informace » Vyhlášky a Nařízení

Vyhlášky a nařízení

Vyhláška
Nařízení
Název
datum schváleni
nabytí platnosti
datum
účinnosti
datum
pozbytí platnosti
 • Vyhláška
  č. 3/1992
  o zřízení městské policie (v platném znění )
  • Microsoft Office document icon doc (21.5 KB)
  05-02-1992
  17-06-1992
 • Vyhláška
  č. 2/2007
  požární řád Města Svitavy
  04-05-2007
  01-07-2007
 • Vyhláška
  č. 3/2009
  o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
  • Microsoft Office document icon doc (35.5 KB)
  01-10-2009
  01-01-2010
 • Vyhláška
  č. 3/2010
  o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
  • PDF icon pdf (54.18 KB)
  08-09-2010
  24-09-2010
 • Vyhláška
  č. 3/2018
  o regulaci provozování hazardních her
  • PDF icon pdf (31.05 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (46.5 KB)
  11-06-2018
  28-06-2018
 • Vyhláška
  č. 5/2018
  kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Svitavy
  • PDF icon pdf (32.39 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (26.5 KB)
  20-09-2018
  05-10-2018
 • Vyhláška
  č. 4/2020
  o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
  17-06-2020
  23-07-2020
 • Nařízení
  č. 4/2021
  kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel včetně jejich střežení na parkovišti
  • PDF icon pdf (42.49 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (35.5 KB)
  29-03-2021
  14-04-2021
 • Vyhláška
  č. 7/2021
  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  08-12-2021
  01-01-2022
 • Vyhláška
  č. 1/2023
  kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Svitavy
  • PDF icon pdf (35.68 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (48.5 KB)
  20-03-2023
  05-04-2023
 • Nařízení
  č. 3/2023
  kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
  05-06-2023
  01-07-2023
 • Nařízení
  č. 4/2023
  kterým se vydává tržní řád
  04-09-2023
  20-09-2023
 • Nařízení
  č. 5/2023
  kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje ...
  • PDF icon pdf (39.85 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (47.5 KB)
  • PDF icon pdf (33.7 KB)
  • PDF icon pdf (158.47 KB)
  31-10-2023
  15-11-2023
 • Vyhláška
  č. 6/2023
  o místním poplatku z pobytu
  11-12-2023
  01-01-2024
 • Vyhláška
  č. 7/2023
  o místním poplatku ze psů
  11-12-2023
  01-01-2024
 • Vyhláška
  č. 8/2023
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • PDF icon pdf (44.25 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (81.5 KB)
  11-12-2023
  01-01-2024
 • Vyhláška
  č. 10/2023
  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  14-12-2023
  01-01-2024
 • Vyhláška
  č. 11/2023
  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
  11-12-2023
  04-01-2024
 • Vyhláška
  č. 1/2024
  o nočním klidu
  25-03-2024
  12-04-2024