Úvod » Občan a úřad » Informace » Vyhlášky a Nařízení

Vyhlášky a nařízení

Vyhláška
Nařízení
Název
datum schváleni
nabytí platnosti
datum
účinnosti
datum
pozbytí platnosti
 • Vyhláška
  č. 3/1992
  o zřízení městské policie (v platném znění )
  • Microsoft Office document icon doc (21.5 KB)
  05-02-1992
  17-06-1992
 • Nařízení
  č. 3/2001
  o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel
  • Microsoft Office document icon doc (25.5 KB)
  14-05-2001
  29-05-2001
 • Nařízení
  č. 1/2007
  o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
  • Microsoft Office document icon doc (46.5 KB)
  25-06-2007
  10-07-2007
 • Vyhláška
  č. 2/2007
  požární řád Města Svitavy
  04-05-2007
  01-07-2007
 • Vyhláška
  č. 3/2009
  o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
  • Microsoft Office document icon doc (35.5 KB)
  01-10-2009
  01-01-2010
 • Vyhláška
  č. 3/2010
  o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
  • PDF icon pdf (54.18 KB)
  08-09-2010
  24-09-2010
 • Vyhláška
  č. 3/2012
  o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
  02-05-2012
  22-05-2012
 • Vyhláška
  č. 4/2012
  kterou se mění obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
  • PDF icon pdf (27.23 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (43.5 KB)
  27-06-2012
  14-07-2012
 • Nařízení
  č. 4/2013
  kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňov
  • PDF icon pdf (90.44 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (40.5 KB)
  • PDF icon pdf (26.54 KB)
  • PDF icon pdf (150.99 KB)
  23-09-2013
  01-11-2013
 • Vyhláška
  č. 2/2015
  kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
  • PDF icon pdf (32.25 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (33.5 KB)
  29-04-2015
  01-06-2015
 • Vyhláška
  č. 1/2016
  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Svitavy
  31-07-2016
  01-08-2016
 • Nařízení
  č. 2/2016
  kterým se vydává tržní řád
  06-09-2016
  22-09-2016
 • Vyhláška
  č. 5/2016
  kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Svitavy
  14-12-2016
  29-12-2016
 • Vyhláška
  č. 7/2016
  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
  • PDF icon pdf (43.74 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (65.5 KB)
  14-12-2016
  29-12-2016
 • Nařízení
  č. 8/2016
  kterým se mění Nařízení města Svitavy č. 4/2013 kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní vý
  06-12-2016
  28-12-2016
 • Nařízení
  č. 5/2017
  kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
  • PDF icon pdf (271.59 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (300.5 KB)
  05-09-2017
  02-10-2017
 • Vyhláška
  č. 
  Ceník úhrady za parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací známku ve Svitavách
  05-09-2017
  02-10-2017
 • Vyhláška
  č. 7/2017
  kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Svitavy
  13-12-2017
  01-01-2018
 • Vyhláška
  č. 3/2018
  o regulaci provozování hazardních her
  • PDF icon pdf (31.05 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (46.5 KB)
  11-06-2018
  28-06-2018
 • Vyhláška
  č. 5/2019
  o místním poplatku ze psů
  11-12-2019
  01-01-2020
 • Vyhláška
  č. 6/2019
  o místním poplatku z pobytu
  • PDF icon pdf (42.68 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (64.5 KB)
  11-12-2019
  01-01-2020
 • Vyhláška
  č. 8/2019
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • PDF icon pdf (53.74 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (61.5 KB)
  11-12-2019
  01-01-2020
 • Vyhláška
  č. 1/2020
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  18-03-2020
  03-04-2020
 • Vyhláška
  č. 3/2020
  kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 5/2019 o místním poplatku ze psů a Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních o
  • PDF icon pdf (28.09 KB)
  • Microsoft Office document icon doc (28.5 KB)
  18-03-2020
  23-03-2020
 • Vyhláška
  č. 4/2020
  o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
  17-06-2020
  23-07-2020
 • Vyhláška
  č. 5/2020
  o nočním klidu
  17-06-2020
  02-07-2020
 • Nařízení
  č. 6/2020
  rezervováno pro odbor dopravy
 • Vyhláška
  č. 7/2020
  rezervováno pro odbor kancelář starosty a tajemníka
 • Vyhláška
  č. 8/2020
  rezervováno pro odbor životního prostředí