Úvod » Občan a úřad » Služby úřadu » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 15. 11. 2023

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda již probíhá dotazníkové šetření zaměřené na mapování postojů obyvatel k problematice využívání obnovitelných zdrojů energie, specificky větrných elektráren a jejich dopadů na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Děkuji. Veselá

  Dobrý den, paní Veselá,
  průzkum již na Svitavsku probíhá, od dnešního dne se také provádí přímo ve Svitavách. Kromě dotazovaných na ulici dostanou dotazník k vyplnění také žáci jedné svitavské školy, aby ho následně předali rodičům. Průzkum potrvá ještě zhruba 14 dní. V prosinci by se měl začít vyhodnocovat. 

  Přeji Vám pěkný den, 
  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města
   

 • 3. 11. 2023

  Dobrý den, můj dotaz je na nesnesitelnou situaci s parkováním na sídlišti pod vlakovým nádražím. Jak hodláte situaci v budoucnu řešit. Děkuji. Jaroslav Novák

  Dobrý den, pane Nováku,
  Vzhledem k neustálému nárůstu počtu vozidel, které si obyvatelé pořizují, je komplikovaná situace s parkováním bohužel ve více částech města. Konkrétně u vlakového nádraží by v budoucnu mohlo situaci napomoci vybudování parkoviště u nádražní budovy, které má podle posledních informací v plánu Správa železnic v rámci rekonstrukce nádražní budovy (v roce 2025).

  Přeji pěkný den,
  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města
   

 • 7. 8. 2023

  Dobrý den. Ze zpráv rozhlasové stanice Pardubice vím o záměru města propojit zahrady Sv.Vincence z Pauly s kavárnou v parku. Prostředí dobře znám, v místě propojení jsou keře, stromy, plot. Zásah do zeleně by byl možná nepatrný, ale byl. S tímto záměrem nesouhlasím, možná budu jediná. Peníze by se mohly jinde, např. oprava zdi mezi ZŠ a vjezdem do zahrad S.Vincence a manipulační plochou,/pokud se ovšem nebude bourat/, oprava cest v parku J.Palacha - na některých jsou kameny a procházka s chodítkem po nich je pro seniory téměř nemožná. Vážím si práce kterou pro občany města Svitav rada a zastupitelstvo vynakládá. Ale ještě jednou-se záměrem propojení nesouhlasím. Možná bude uspořádána beseda vedení města s občany na toto téma, ráda se zúčastním. E.Kuncová

  Dobrý den, paní Kuncová,
  děkujeme za Váš podnět. Zahrady Sv. Vincence z Pauly byly v posledních letech zvelebovány a měly by prodlužovat příjemnou „zelenou cestu“ městem směrem k parku. Je tedy opravdu záměrem je více „otevřít“. V současné době místo staré vysoké zdi směrem do ulice T. G. Masaryka vzniká pouze nízká opěrná zídka. Stejně tak by v budoucnu měla zmizet Vámi zmiňovaná stěna k ZŠ. Směrem ke Kavárně v parku by mělo dojít k prodloužení chodníčku a ke zpřístupnění zahrad také z této strany, a to s minimálním zásahem do současné sadové výsadby.
  Veřejná beseda k těmto úpravám plánovaná není, děkujeme za pochopení. 

  S přáním pěkného dne,
  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města

 • 17. 7. 2023

  Dobrý den,

  Rád bych podal návrh na umístění zpomalovacího pruhu na ulici Richarda Kloudy. Ve večerních hodinách touto ulicí, konkrétně v místě bývalého kadeřnictví Šmik, projíždějí lidé auty velice rychle a dělají hluk. Výsledek je takový, že to vzbudí mého 8mi měsíčního syna. Předem děkuji za zvážení mého návrhu. Lubomír Krhovský 

  Dobrý den, pane Krhovský,
  děkujeme za Váš návrh. Dle technických podmínek TP 85 schválených Ministerstvem dopravy pro umísťování zpomalovacích prahů se zpomalovací prahy umísťují zejména na místních komunikacích funkční skupiny C (obslužné) a D1 (pěší zóny, obytné zóny aj.) a na účelových komunikacích. Nedoporučuje se jejich použití na silnicích III. třídy a na místních komunikacích funkční skupiny B (sběrné), kterou ulice Richarda Kloudy je. Umístění zpomalovacích prahů podléhá schválení dopravního inspektorátu Policie ČR, která by jistě v tomto případě nevydala kladné stanovisko. 
  V případě umístění zpomalovacích prahů nedochází ke snížení hluku, ale naopak k jeho zvýšení při přejezdu vozidel. Dalšími negativními vlivy jsou pak zejména zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací, problémy s odvodněním komunikace, náročnější údržba komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel a překážka pro cyklistickou dopravu. Umístění zpomalovacích prahů v ulici Richarda Kloudy na základě výše uvedených skutečností proto považujeme za nevhodné. 

  Radek Dirr, odbor dopravy

 • 18. 5. 2023

  Dobrý den, 21.3.2023 jsem zaslala dotaz na internetové fórum ohledně instalace sběrného koše na psí exkrementy, na pozemku v oblasti křižovatky ulice Vítězná a Říční (viz níže). Můj dotaz jste zde neuveřejnili. Stejný dotaz jsem současně zaslala e-mailem i na SPORES, pan Horký Petr mě odkázal na OŽP MÚ Svitavy. Komunikovala jsem tedy v dané věci s paní Karlíkovou z MÚ Svitavy, bohužel bezvýsledně. Paní Karlíková, (velmi ochotná pracovnice MÚ) mi bohužel do dnešního dne nedokázala sdělit, komu daný malý pozemek patří a jestli je tam instalace sběrného koše možná. Je pro mě nepochopitelné, že téměř 2 měsíce čekám, až se mi MÚ Svitavy věcně vyjádří. Jsem zodpovědný občan, a vždy jsem po svém psovi exkrementy uklízela. Myslím, že sběrné koše nejsou v Předměstí Svitav instalovány dostatečně a nedivím se lidem, že po psovi neuklidí, když to nemají kam odhodit..... Sdělte mi prosím tedy, kam mám psí exkrementy odklidit, půjdu-li po ulici Vítězná a dále po ulici Říční ? Předem děkuji Jana Brabcová 

  Dobrý den, paní Brabcová,

  původní dotaz jsem nezveřejňovala na webovém fóru, protože ještě přede mnou Vás kontaktovala paní Karlíková a domluvily jsme se spolu, že budete řešit danou situaci přímo s ní. Pokud máte zájem, umístím ho tam dodatečně (umístěno).

  Je mi líto, že se situace zatím nikam neposunula nebo Vás nikdo nevyrozuměl...
  Nyní jsem prověřovala aktuální stav - OŽP ještě čeká na vyjádření odboru výstavby, zda nejsou v místech plánovány nějaké další sítě. Pokud nebudou, koš by mohl být instalován ve Vámi navrhovaném místě během letních prázdnin.

  Co se umisťování košů týče. Největší hustota košů je na sídlištích, kde jsou někde opravdu i 100 m od sebe, protože se jedná např. o začátek nějakého "okruhu". Pro výběr umístění je nutné nezatížení pozemku inženýrskými sítěmi pro instalaci stojny, dostupnost techniky pro vyvážení košů; posuzuje se i vzdálenost koše od oken bytů či kanceláří. Přímo do centra města se po konzultaci s Ing. Svojanovským koše nedávaly a jsou jen na okrajích před vstupem do centra. 
  Návrhy na umístění nových košů dávají chovatelé na odboru financí většinou při placení ročního poplatku za psa. Podněty jsou následně předány a řešeny na OŽP. Pokud tedy máte nějaké další tipy, můžete se obrátit přímo na OŽP.

  Přikládám také mapku s ukázkou umístění některých košů na psí exkrementy ve Vámi uvedené oblasti, které můžete při procházce v těchto místech využít.

  S přáním pěkného dne, Kateřina Kotasová