Úvod » Občan a úřad » Potřebuji vyřídit » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 13. 3. 2020

  Dobrý den. vzhledem k nouzovému stavu a s vyhlášenými opatřeními mám dotaz- zda je vhodné navštívit odborné lékaře na objednaná vyšetření preventivního rázu - oční odd., revmatologická poradna, stomatolog.
  Děkuji. Kuncová E.

  Dobrý den, paní Kuncová.

  Děkuji za Váš dotaz. V těchto případech doporučujeme telefonickou konzultaci s lékařem, zdali existuje například možnost přeobjednání. Stále však doporučujeme omezit pohyb po nemocničních zařízeních, pokud to není nezbytně nutné.

  Přeji hezký den a pevné zdraví.

  Jiří Johanides
  tiskový mluvčí města Svitavy

 • 15. 2. 2020

  Dobrý  den, co je pravda na tom, že se hřiště v Lačnově - na Slunečné ulici bude rušit? Děkuji za odpověď
  Blážová

  Dobrý den, paní Blážová.

  Informaci, kterou zmiňujete, nemohu potvrdit. Hokejbalové hřiště v Lačnově je sice v současnosti nevyužívané k pořádání mistrovských utkání hokejbalového svazu kvůli nesplňujícím kritériím (např. nedostatečné zázemí v podobě sprch či šaten), ovšem není v plánu žádné rušení ani demolice.

  Přeji hezký den.

  Jiří Johanides
  tiskový mluvčí města Svitavy

 • 29. 1. 2020

  Dobrý den,na ulici Kijevská ve Svitavách před vjezdem do jednosměrné komunikace u domu č. 1608/15 do vnitrobloku je dopravní značka zakryta větvemi velmi rozrostlého smrku. Ten i zasahuje do drátů vedení u komunikace.Nevím zda je možno strom upravit ořezem tak aby nebránil pohledu na dopravní značení. Možná je můj dotaz a oznámení bezpředmětné. Děkuji za odpověd´.
  Kuncová E.

  Dobrý den, paní Kuncová.

  V současné době probíhá kontrola ze strany správce veřejné zeleně a zaznamenávání míst na území města Svitavy, kde je potřeba provést podobné zásahy. Společnost SPORTES Svitavy byla o Vašem požadavku informována a pokud je situace tak vážná, jak tvrdíte, dojde k nápravě.

  Děkuji za Váš dotaz a přeji příjemný den.

  Jiří Johanides
  tiskový mluvčí města Svitavy

 • 6. 1. 2020

  Jak jste nás dopisem, který jsme dnes obdrželi, Město Svitavy zavedlo pro místní ubytovací zařízení od 1.1.2020 poplatek ve výši 20 Kč za každý započatý den pobytu, který nahradil původní poplatek ve výši 4 Kč z ubytovací kapacity.
  Žádám o zdůvodnění tohoto pětinásobného navýšení a jak budou vybrané prostředky využity.
  Pro srovnání: Sousedské město Litomyšl zavedlo tento poplatek v poloviční výši, tedy 10 Kč za den. Mám z toho nabýt dojmu, že Litomyšl na rozdíl od Svitav má zájem podporovat cestovní ruch?

  Poznámka: Abych mohl vložit tento příspěvek, musel jsem provést registraci, kde jsem uvedl osobní údaje. U formuláře ani diskuzního fora nikde nevidím právní doložku v souladu s GDPR. Mohu mít jistotu, že zadané osobní údaje jsou bezpečně uložené a město respektuje platné právní předpisy?

  Předem děkuji za vaše odpovědi.

  Vít Pechanec
  Pension Fontána Svitavy

  Vážený pane Pechanče,

  poplatek z pobytu byl navýšen z toho důvodu, že ve městě Svitavy se nachází spousta rekreačních oblastí, které nejsou nikterak zpoplatněné, avšak jejich údržba stojí nemalé peníze. Zároveň se do poplatku také započítávají služby informačního centra, sportovišť, kulturního vyžití, úklidu komunikací, veřejného osvětlení apod. Jsme toho názoru, že přidaných 20 korun k celkové částce za ubytování je zanedbatelná částka, která klienta neodradí.

  K Vaší poznámce mohu uvést následující. Po konzultaci s pověřencem pro ochranu osobích údajů nebyl shledán rozpor v informační povinnosti dle GDPR, Vámi zadané osobní údaje slouží pouze k ověření identity a jsou skutečně bezpečně uložené.

  Jiří Johanides
  tiskový mluvčí města Svitavy

 • 7. 7. 2019

  Dobrý den, velmi oceňuji přístup radnice v řešení problému se sinicemi v Rosničce. Mohu se zeptat, zda ještě lze přispět na ostrůvky? Dále by mne zajímalo, zda se někde mohu dozvědět podrobnosti (pokud to není tajné) o názoru odborníků na problematiku ochrana Rosničky, četl jsem, že snad spolupracujete s Jihočeskou universitou? Pokud to tak je, bylo by skvělé, kdyby někde byla vyvěšena informace (třeba u Rosničky) o tom, jak se proti sinicím a odůmrti ryb nyní bojuje, bylo by to poučně a zároveň by to mohlo pro věc získat děti a občany Svitav. Moc děkuji za odpověď. Jiří Šoupal

  Vážený pane Šoupale,

  návrh přírodě blízkých opatření na rybníku Rosnička vzešel z návrhů Prof. Ing. Blahoslava Maršálka CSc., vedoucího oddělení vegetační ekologie a oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického Ústavu akademie věd. Prozatím jsme s realizací konkrétních opatření ve stádiu zkušebního provozu, proto s detailnějším informováním veřejnosti na místě samém počítáme v příštím roce. Dílčí informace jsou prozatím zveřejňovány na rybářské chatě Rosnička.

  Možnost příspěvku na pořízení plovoucího ostrůvku stále platí. Výše příspěvku je však stanovena částkou 10.000 Kč. Pokud budete chtít příspěvek v této výši poskytnout, kontaktujte e-mailem pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Svitavy, a to Martinu Kočvarovou (martina.kocvarova[zavinac]svitavy[tecka]cz) nebo Marka Antoše (marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz) ohledně přípravy příslušné smlouvy.

  Děkujeme Vám za Váš zájem,

  Jiří Johanides

  tiskový mluvčí města Svitavy