Úvod » Občan a úřad » Služby úřadu » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 7. 8. 2023

  Dobrý den. Ze zpráv rozhlasové stanice Pardubice vím o záměru města propojit zahrady Sv.Vincence z Pauly s kavárnou v parku. Prostředí dobře znám, v místě propojení jsou keře, stromy, plot. Zásah do zeleně by byl možná nepatrný, ale byl. S tímto záměrem nesouhlasím, možná budu jediná. Peníze by se mohly jinde, např. oprava zdi mezi ZŠ a vjezdem do zahrad S.Vincence a manipulační plochou,/pokud se ovšem nebude bourat/, oprava cest v parku J.Palacha - na některých jsou kameny a procházka s chodítkem po nich je pro seniory téměř nemožná. Vážím si práce kterou pro občany města Svitav rada a zastupitelstvo vynakládá. Ale ještě jednou-se záměrem propojení nesouhlasím. Možná bude uspořádána beseda vedení města s občany na toto téma, ráda se zúčastním. E.Kuncová

  Dobrý den, paní Kuncová,
  děkujeme za Váš podnět. Zahrady Sv. Vincence z Pauly byly v posledních letech zvelebovány a měly by prodlužovat příjemnou „zelenou cestu“ městem směrem k parku. Je tedy opravdu záměrem je více „otevřít“. V současné době místo staré vysoké zdi směrem do ulice T. G. Masaryka vzniká pouze nízká opěrná zídka. Stejně tak by v budoucnu měla zmizet Vámi zmiňovaná stěna k ZŠ. Směrem ke Kavárně v parku by mělo dojít k prodloužení chodníčku a ke zpřístupnění zahrad také z této strany, a to s minimálním zásahem do současné sadové výsadby.
  Veřejná beseda k těmto úpravám plánovaná není, děkujeme za pochopení. 

  S přáním pěkného dne,
  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města

 • 17. 7. 2023

  Dobrý den,

  Rád bych podal návrh na umístění zpomalovacího pruhu na ulici Richarda Kloudy. Ve večerních hodinách touto ulicí, konkrétně v místě bývalého kadeřnictví Šmik, projíždějí lidé auty velice rychle a dělají hluk. Výsledek je takový, že to vzbudí mého 8mi měsíčního syna. Předem děkuji za zvážení mého návrhu. Lubomír Krhovský 

  Dobrý den, pane Krhovský,
  děkujeme za Váš návrh. Dle technických podmínek TP 85 schválených Ministerstvem dopravy pro umísťování zpomalovacích prahů se zpomalovací prahy umísťují zejména na místních komunikacích funkční skupiny C (obslužné) a D1 (pěší zóny, obytné zóny aj.) a na účelových komunikacích. Nedoporučuje se jejich použití na silnicích III. třídy a na místních komunikacích funkční skupiny B (sběrné), kterou ulice Richarda Kloudy je. Umístění zpomalovacích prahů podléhá schválení dopravního inspektorátu Policie ČR, která by jistě v tomto případě nevydala kladné stanovisko. 
  V případě umístění zpomalovacích prahů nedochází ke snížení hluku, ale naopak k jeho zvýšení při přejezdu vozidel. Dalšími negativními vlivy jsou pak zejména zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací, problémy s odvodněním komunikace, náročnější údržba komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel a překážka pro cyklistickou dopravu. Umístění zpomalovacích prahů v ulici Richarda Kloudy na základě výše uvedených skutečností proto považujeme za nevhodné. 

  Radek Dirr, odbor dopravy

 • 18. 5. 2023

  Dobrý den, 21.3.2023 jsem zaslala dotaz na internetové fórum ohledně instalace sběrného koše na psí exkrementy, na pozemku v oblasti křižovatky ulice Vítězná a Říční (viz níže). Můj dotaz jste zde neuveřejnili. Stejný dotaz jsem současně zaslala e-mailem i na SPORES, pan Horký Petr mě odkázal na OŽP MÚ Svitavy. Komunikovala jsem tedy v dané věci s paní Karlíkovou z MÚ Svitavy, bohužel bezvýsledně. Paní Karlíková, (velmi ochotná pracovnice MÚ) mi bohužel do dnešního dne nedokázala sdělit, komu daný malý pozemek patří a jestli je tam instalace sběrného koše možná. Je pro mě nepochopitelné, že téměř 2 měsíce čekám, až se mi MÚ Svitavy věcně vyjádří. Jsem zodpovědný občan, a vždy jsem po svém psovi exkrementy uklízela. Myslím, že sběrné koše nejsou v Předměstí Svitav instalovány dostatečně a nedivím se lidem, že po psovi neuklidí, když to nemají kam odhodit..... Sdělte mi prosím tedy, kam mám psí exkrementy odklidit, půjdu-li po ulici Vítězná a dále po ulici Říční ? Předem děkuji Jana Brabcová 

  Dobrý den, paní Brabcová,

  původní dotaz jsem nezveřejňovala na webovém fóru, protože ještě přede mnou Vás kontaktovala paní Karlíková a domluvily jsme se spolu, že budete řešit danou situaci přímo s ní. Pokud máte zájem, umístím ho tam dodatečně (umístěno).

  Je mi líto, že se situace zatím nikam neposunula nebo Vás nikdo nevyrozuměl...
  Nyní jsem prověřovala aktuální stav - OŽP ještě čeká na vyjádření odboru výstavby, zda nejsou v místech plánovány nějaké další sítě. Pokud nebudou, koš by mohl být instalován ve Vámi navrhovaném místě během letních prázdnin.

  Co se umisťování košů týče. Největší hustota košů je na sídlištích, kde jsou někde opravdu i 100 m od sebe, protože se jedná např. o začátek nějakého "okruhu". Pro výběr umístění je nutné nezatížení pozemku inženýrskými sítěmi pro instalaci stojny, dostupnost techniky pro vyvážení košů; posuzuje se i vzdálenost koše od oken bytů či kanceláří. Přímo do centra města se po konzultaci s Ing. Svojanovským koše nedávaly a jsou jen na okrajích před vstupem do centra. 
  Návrhy na umístění nových košů dávají chovatelé na odboru financí většinou při placení ročního poplatku za psa. Podněty jsou následně předány a řešeny na OŽP. Pokud tedy máte nějaké další tipy, můžete se obrátit přímo na OŽP.

  Přikládám také mapku s ukázkou umístění některých košů na psí exkrementy ve Vámi uvedené oblasti, které můžete při procházce v těchto místech využít.

  S přáním pěkného dne, Kateřina Kotasová

 • 22. 3. 2023

  Dobrý den! Chci upozornit na dosti závažný problém týkající se držitelů průkazu ZTP. V horní části náměstí je sice dostatečný počet parkovacích míst pro držitele těchto průkazů. Avšak na dolní části náměstí je pro tyto držitele vyhrazeno jen jedno parkovací místo i když i v této části náměstí je řada obchodů a institucí které držitelé tohoto průkazu navštěvují. Žádám vás proto aby i v této části náměstí měli držitelé průkazu ZTP možnost bezplatného parkování. Děkuji za pochopení a věřím, že tento nedostatek napravíte. S pozdravem Zdenek Maláč 

  Dobrý den, pane Maláči,
  děkujeme za Vámi zaslaný podnět. Vznik nových parkovacích míst pro ZTP v dolní části náměstí budeme konzultovat s Policií ČR.
  Prozatím přidávám informaci, že po zavedení nového nařízení, které se nyní připravuje, a které by mělo začít platit 1. července 2023, budou moci držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, O2, O5 a O7 nově parkovat na náměstí kdekoliv zdarma.

  S přáním pěkného dne,

  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města

 • 21. 3. 2023

  Dobrý den, prosím o instalaci sběrného koše na psí exkrementy někde v oblasti (na rohu) křižovatky ulice Říční a Vítězná. V těchto místech není nikde v blízkosti žádný sběrný koš. Pokud jde člověk se psem, nemá zde žádnou možnost vyhodit pytlík se psími exkrementy. V dané oblasti- (vedle Tosu) jsou teď postaveny nové bytové jednotky a předpokládám, že po nastěhování obyvatel, se automaticky zvýší i počet nových psů. Předem děkuji za vyřízení a odpověď. Jana Brabcová

  Dobrý den, paní Brabcová,

  zjistila jsem, že Váš dotaz zaslaný na webové fórum ohledně umístění koše na psí exkrementy již řešíte s paní Karlíkovou z OŽP. Přenechám tedy komunikaci s Vámi přímo na ní.

  S přáním pěkného dne, Kateřina Kotasová