Úvod » O městě » Organizace a instituce » Vzdělávání

Vzdělávání

Ve Svitavách je šest mateřských škol, z toho dvě jsou součástí základních škol. Je zde pět úplných základních škol a jedna neúplná (1. až 5. ročník) základní škola, základní umělecká škola a tři střední školy. Pro hendikepované děti je ve Svitavách Speciální základní škola a střední škola Svitavy, jejíž součástí je praktická škola a základní škola při zdravotnickém zařízení. Unikátem je samostatná Internátní školní jídelna, která zajišťuje stravování pro základní, mateřské i internát střední školy.
Zřizovatelem těchto zařízení je město Svitavy, výjimkami jsou střední školy, pedagogická poradna, Speciální základní škola a střední škola Svitavy a středisko výchovné péče. Všechny školy a školská zařízení mají právní subjektivitu.

 

Předškolní zařízení

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13

Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27

 

Základní školy

Základní a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27

Základní škola Svitavy, Riegrova 4

Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Speciální základní škola a střední škola Svitavy, Milady Horákové 44

Základní umělecká škola Svitavy, T. G. Masaryka 25A

 

Střední školy

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 

Střední zdravotnická škola Svitavy

Střední odborné učiliště Svitavy

 

Ostatní školská zařízení

Středisko volného času Svitavy

Internátní školní jídelna Svitavy

Pedagogicko-psychologická poradna

Středisko výchovné péče Svitavska