Úvod » O městě » Aktuálně » Zpravodaj Naše město

Zpravodaj Naše město

Městské informační centrum usiluje o budování a rozvoj oboustranného komunikačního prostředí mezi širokou veřejností a zástupci města Svitavy. Pro prezentaci aktuálního dění místním občanům využíváme základních distribučních kanálů - webové stránky, sociální média, plakátovací plochy, osobní setkání, tiskové zprávy, konference, spolupráce s médii, městský zpravodaj Naše město, newsletter a další… 

Zpravodaj Naše město vychází v nákladu 7 800 ks. Děkujeme všem, kteří posílají do zpravodaje příspěvky a kteří tak podporují informovanost veřejnosti. S ohledem na kapacitní možnosti a hlavní statut zpravodaje, je vhodné se řídit následujícími pravidly.

Realizační tým zpravodaje Naše město

Redakční rada:

Mgr. Blanka Čuhelová
Mgr. Hynek Stříteský
Mgr. Petr Mohr
Bc. Petra Soukupová 
Mgr. Kateřina Kotasová
PaedDr. Milan Báča
Mgr. Petr Šmerda
Mgr. Jiří Petr
Mgr. Marta Bauerová

 

Inzerce:

Mgr. Petr Šmerda

e-mail: noviny@svitavy.cz
mob.: 724 365 447

Odpovědná osoba:

Mgr. Petr Šmerda

e-mail: petr.smerda@svitavy.cz
mob.: 724 365 447

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Svitavy. Vychází koncem měsíce v nákladu 7800 ks. Distribuce zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 12654. Příspěvky posílejte na společný e-mail: noviny@svitavy.cz.
Tisk: Samab Press Group, a.s., Brno. Sazba, korektury: Adéla Kumhálová.  

 

 

Distribuce zpravodaje

Distribuci zajišťuje město Svitavy.

Nesrovnalosti v doručování nám sdělte na e-mail: info@svitavy.cz
Děkujeme.

Archiv zpravodaje

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018