Úvod » Občan a úřad » Informace » Předpisy

Předpisy

Na této stránce uvádíme přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města (právní předpisy, vyhlášky města) a přístup k daným předpisům

Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je umožněn v úředních hodinách na podatelnách městského úřadu, stejně tak na nich lze nahlédnout i do obecně závazných vyhlášek, nařízení a dalších pravidel přijatých orgány města.