Úvod » Občan a úřad » Služby úřadu » Sazebník úhrad

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím schválený Radou města Svitavy dne 18. 12. 2023

Tento sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „nařízení“).

Částka, do jejíž výše nebude po žadateli požadována úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti: 50 Kč   

 

 1. Tisk, pořízení kopie 
  1. černobílé
   • formát A4 jednostranný

    2,00 Kč

   • formát A4 oboustranný

    3,00 Kč

   • formát A3 jednostranný

    4,00 Kč

   • formát A3 oboustranný

    6,00 Kč

  2. barevné
   • formát A4 jednostranný

    10,00 Kč

   • formát A4 oboustranný

    15,00 Kč

   • formát A3 jednostranný

    20,00 Kč

   • formát A3  oboustranný

    30,00 Kč

  3. na velkoformátové tiskárně
   • papír vyšší kvality
    • plochy
     • formátu A3

      300,00 Kč

     • formátu A2

      400,00 Kč

     • formátu A1

      500,00 Kč

     • formátu A0

      800,00 Kč

    • čáry
     • formátu A3

      250,00 Kč

     • formátu A2

      350,00 Kč

     • formátu A1

      450,00 Kč

     • formátu A0

      650,00 Kč

   • obyčejný papír
    • plochy
     • formátu A3

      200,00 Kč

     • formátu A2

      250,00 Kč

     • formátu A1

      400,00 Kč

     • formátu A0

      600,00 Kč

    • čáry
     • formátu A3

      150,00 Kč

     • formátu A2

      200,00 Kč

     • formátu A1

      300,00 Kč

     • formátu A0

      400,00 Kč
       

 2. Pořízení kopie do elektronického záznamu (skenování)
  1. černobílé
   • formát A4 jednostranný

    2,00 Kč

   • formát A4 oboustranný

    3,00 Kč

   • formát A3 jednostranný

    4,00 Kč

   • formát A3 oboustranný

    5,00 Kč

  2. barevně
   • formát A4 jednostranný

    9,00 Kč

   • formát A4 oboustranný

    13,00 Kč

   • formát A3 jednostranný

    16,00 Kč

   • formát A3 oboustranný

    21,00 Kč
     

 3. Náklady na opatření nosičů dat
  CD, DVD, flash disk dle aktuálních nákupních cen
   
 4. Náklady na odeslání informací žadateli  
  balné pro zásilky v balících

  50,00 Kč
  náklady na poštovní služby (dle platných tarifů poskytovatele poštovních služeb)
   

 5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
  Hodinová paušální sazba za práci zaměstnance města Svitavy

  315,00 Kč
   

 6. Způsob úhrady  
  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ
  • bezhotovostně na účet města Svitavy