Úvod » Občan a úřad » Potřebuji vyřídit » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 20. 4. 2018

  Dobrý den,
  obracím se na Vás s dotazem, zda-li by nebylo možné něco udělat s příjezdovou cestou k discgolfovému hřišti. Myslím, že je obrovská škoda, že k nedávno zbudovanému sportovišti vede cesta v tak tragickém stavu. Myslím, že díry v ní stačí něčím zasypat, nikdo přeci neočekává vyasfaltování celé cesty. Je přece škoda, že město investovalo finance ke zbudování tak krásného přírodního sportoviště a stejně tak vynakládá finance na jeho údržbu a nevede k němu cesta, která by byla adekvátně průjezdná. Příjezdová cesta vede i ke cvičišti pro psy. Je přece pro město i jeho obyvatele dobře, že lidé chtějí mít své mazlíčky vychované a je škoda jim znepříjemnit cestu na cvičiště.
  Proto se na Vás obracím s dotazem, zda-li není škoda nechat cestu v takovém stavu - téměř neprůjezdném, ať už pro hráče discgolfu, pejskaře nebo pouze pro rodiny s dětmi, které chtějí na chvíli opustit ruch města.
  Děkuji Martina Jonáková

  Dobrý den,

  děkujeme za Vás dotaz, rád bych upozornil, že se nejedná o stav, kdy by komunikace byla zcela neprůjezdná. Průjezdná je s omezením. Tvoří se zde výtluky. Město prostřednictvím Technických služeb nechalo v minulosti tuto cestu opravit frézovanou živicí. Byla to však oprava s omezenou životností. Letos jsmezačátek cesty částečně opravili zasypáním výtluků štěrkodrtí. Protože se jedná o mnohokrát diskutovanou kategorii „účelové“ komunikace, která nebyla regulérně vybudovaná a tvořila se tak nějak „jak šel čas“, nemá dostatečné parametry a poruchy se zde průběžně objevují. Muselo by dojít k rekonstrukci. Vzhledem k rozsahu majetku města, množství komunikací a prioritám města to zatím není v našich finančních možnostech. Zítra zajedeme na místo s naším dodavatelem a pokusíme se nejhorší místa „zasypat“, ale zdůrazňuji, že to je jen dočasné opatření, sjednání nápravy je možné pouze rekonstrukcí. Zasypání děr je pouze na určitý čas. Letos máme v rozpočtu prostředky na tyto opravy téměř vyčerpané.

  S pozdravem

  Petr Horký, SPORTES

 • 31. 3. 2018

  Dobrý den. Zajímalo by mě, co se děje na pozemku vedle autosalonu BonCar po pravé straně při výjezdu na Moravskou Třebovou (Koclířov). Vím, že se zde kdysi uvažovalo o výstavbě hobby marketu OBI, prodejně Asko nábytek a ještě dalších dvou prodejen. Doufám ale, že se tu nic takového neplánuje, protože už teď je svitavské náměstí prázdné, drobné i větší obchůdky postupně krachují v důsledku silné kupní síly nadnárodních řetězců a jeden ryze český, místní "hobby" market máme v Lačnově (po bývalém autoservisu Socar). Nemyslím si, že je tu něco takového potřeba. Navíc, doprava v těchto místech kolabuje a pokud zde vyroste další market, bude to ještě horší, ba přímo neúnosné! Nehledě na to, že se jedná o úrodnou půdu a ve městě je přitom tolik volných a chátrajících areálů, které zejí prázdnotou a dělají jen ostudu! Místo toho se bude zabírat úrodná zem... Achjo...
  Děkuji za Vaši odpověď.
  S pozdravem
  Jan Dvořák

  Dobrý den,

  již proběhly veškeré administrativní kroky k povolení stavby a nyní na tomto pozemku vzniká obchod UNI Hobby. Investor přitom využil soukromých pozemků, které jsou v územním plánu pro tyto účely určené.

  Okrajové oblasti měst slouží právě pro umístění obchodů tohoto typu. Pokud by byly umístěné v zastavěné části města nebo na náměstí, situace kolem dopravy a zásobování by byla neřešitelná. Nově tvořené zastavěné plochy v okrajových územích se váží právě na nekonfliktní řešení dopravy. V tomto případě je to v blízkosti sjezdu z budoucího obchvatu města Svitavy.

  Celkově je k zamyšlení, proč je svitavské náměstí prázdné. Říká se, že kdyby nebyla poptávka, není nabídka, souvislosti jsou samozřejmě složitější. Krachující obchody na náměstí ale nejspíš nejsou o rozšiřování počtu supermarketů, ale o přemýšlení lidí. Je na každém z nás, aby se zamyslel, jestli raději nakoupí v supermarketu nebo podpoří místního podnikatele. A u podnikatelů jde zase o to, aby si dobře promysleli svůj záměr a nabídli zboží, které v supermarketech lidé nenajdou. Pokud ale lidé dávají přednost ceně nad kvalitou, pak je nic nepřesvědčí o tom, aby nakupovali na náměstí, podpořili místní podnikání a třeba i lokální suroviny.

  Také si nejsme vědomi toho, že by byl v tomto případě podpořen kolaps dopravy. Pokud se tvoří zácpy, je to dáno tranzitní dopravou a zvýšenou automobilovou dopravou ve městě, což by mohl poměrně jednoduše řešit tranzit.

  Píšete také, že víte o volných a chátrajících objektech. U veškerých prostor i budov známe vlastníka i případně jeho záměr. Pokud byste měl informace, které nemáme, budeme velmi rádi za osobní schůzku, kde o těchto prostorách můžeme pohovořit.

  S pozdravem

  Pavel Čížek, Lucie Macášková

 • 2. 3. 2018

  Dobrý den,
  prosím chci se zeptat jestli plánujete městskou hromadnou dopravu.Začalo se stavěi OBI a každý nemá možnost jezdit na nákup autem.A věřte mi táhnout tašku na jakoukoli zastávku autobusu je peklo.V okolních městech to šlo,tak proč ne u nás v okresním městě ještě nic takového nemáme.

  Dobrý den,
  děkujeme za Váš podnět. Nejsme si vědomi toho, že by v okolních městech jezdila městská hromadná doprava přímo k obchodním centrům. Investoři tedy ani nepočítají, že by přímo na parkovišti  postavili autobusové zastávky. Jejich  vznik má navíc přesná technická pravidla. I kdyby tedy vznikala MHD, je nepravděpodobné, že by měla zastávky  primo v prostoru parkovišť obchodních center. Veřejná hromadná doprava je v našem případně zabezpečena linkovými autobusy, které poskytují cestujícím podle našeho názoru dopravní obslužnost v dostateční míře. Pokud se podíváme na autobusové zastávky ve Svitavách, jsou ve městě rozmístěny ve všech hlavních směrech rovnoměrně. Jedná se celkem o 20 zastávek, které zahrnují i důležité dopravní body, jako autobusové a vlakové nádraží. Jsme přesvědčení, že spolu s možností využití služeb Salvia, která poskytuje nadstandardní možnost vyzvednutí u domu a odvezení přímo na místo vlastní volby, je pokrytí hromadnou dopravou ve Svitavách dostačující.

  S přáním příjemného dne

  Pavel Čížek

 • 6. 2. 2018

  Přeji všem dobrý den,
  Toulám se městem s očima otevřenýma a všímám si různých věcí. Čtenářům Haškova Švejka je jistě známo, že postava hejtmana Ságnera není vymyšlená, ale že dokonce studoval v našem městě. O tom svědčí pamětní deska na škole. (Neznám její přesný název, ale říká se ji myšárna).
  Ovšem znalci modernější doby jsou ochuzeni o jednu významnou osobu, která již bohužel mezi námi není. Ale určitě ji všichni znají. Není škodou, že na budově Střední zdravotnické školy (dříve škola Tkalcovská) chybí pamětní deska na vynikajícího vypravěče, spisovatele Jaroslava Dietla, který v ní sice krátce, ale přesto studoval?

  Dobrý den,

  děkujeme za Váš podnět a inspiraci. O této informaci víme a místa, která patří do městského památkového okruhu, přidáváme postupně. Kolegové, kteří mají tuto agendu na starosti, už mají i váš podnět. Budeme se snažit, abychom ho zapracovali v brzké době při některém z dalších rozšiřování městkého památkového okruhu.

  Přeji Vám příjemný den

  Lucie Macášková
  tisková mluvčí

 • 4. 2. 2018

  Dobrý den,
  chtěl bych prosím reagovat na umístění nové dopravní značky B28 - "Zákaz zastavení" na ulici Olbrachtova,která je umístěna hned za křižovatkou se silnicí II/366 ve směru jízdy ke sportovní hale.
  Respektuji umístění nové značky z důvodu bezpečného výjezdu požárních vozidel. Chci ale podotknout,že touto značkou jste zcela znemožnili všem obyvatelům domu Olbrachtova 2,2a (24 rodin) zastavení před domem z jakéhokoliv důvodu (nakládka,vykládka).To samé platí pro všechny řemeslníky,stěhováky atd. Prosím Vás o zvážení jestli nelze značku vyměnit za značku B29 - " Zákaz stání " , která by obyvatelům domu alespoň umožnila vyložit a naložit náklad a vozidla by tam nezůstávala stát.A požární vozidla by měla zajištěný bezpečný výjezd.Za obyvatele domu Olbrachtova 2,2a Weber Roman.

  Děkuji za projednání.

  Dobrý den,

  dovoluji si reagovat na Vaši otázku ohledně umístění dopravní značky na ulici Olbrachtova a pokusím se Vám celou věc vysvětlit. Máte pravdu, že v nedávné době byla na ulici Olbrachtova instalována dopravní značka B 28 - zákaz zastavení. Předmětná zákazová značka platí od jejího umístění při odbočení z ulice Pražská po křižovatku s ulicí Chelčického. Instalace značky proběhla na základě předchozího schválení a doporučení ze strany Policie ČR a na základě vydaného rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Svitavy. V první řadě jde o zvýšení bezpečnosti v dopravě (jak řidičů vozidel, tak chodců, cyklistů apod.) v inkriminovaném místě. Do úvahy byl vzat též iniciační požadavek  HZS Svitavy, jelikož průjezd těžké techniky hasičů byl v dotčeném místě mnohdy velmi komplikovaný. Na základě všech těchto atributů bylo rozhodnuto o umístění značky B 28 - zákaz zastavení a nikoli značky B 29 - zákaz stání. Rozhodnutí a jeho odůvodnění je k dispozici na odboru dopravy MÚ Svitavy a bylo řádně zveřejněno. V současné době je tedy znemožněno zaparkování vozidla před domem v ulici Olbrachtova č.2, 2a, např. za účelem složení či vyložení nákladu, přepravy osob apod. V okolí těchto domů se však nacházejí parkoviště, jednak před obchodem z potravinami a dále u sportovní haly, kde je parkování umožněno. Další parkovací místa jsou v ulici Chelčického či Olbrachtova. Rozumím Vám, že je někdy potřeba zaparkovat vozidlo co nejblíže ke vchodu, např. při stěhování. Pokud taková situace nastane, nevidím problém v tom, že dotyčný zavolá či zajde k nám na městskou policii a domluví se na vyjímce na nezbytně nutnou dobu. Takové případy však musí být jen ojedinělé. Nelze tak akceptovat svévolné parkování na tomto místě. Závěrem Vám sděluji, že musíme jednat v rámci zákona a  případné zde nepovolené parkování řešit.  
   
  Mgr. Rostislav Bednář
  velitel městské policie