Úvod » Občan a úřad » Potřebuji vyřídit » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 1. 8. 2018

  Dobrý den, asi před deseti dny nákladní auto poškodilo dopravní značku na ulici Purkynova - zákaz odbočení.Je nyní otočena a udává zákaz odbočení na parkoviště k prodejně Andrlík. Byla jsem svědkem události, ale nestihla jsem zapsat SPZ  vozidla. Je možno dopravní značku dát do původního stavu , kdo není obyvatelem Svitav musí být značně zmaten.

  Dobrý den,

  děkujeme za upozornění.  Dopravní značku na ulici Purkyňova jsme již otočili.

  S pozdravem

  Dirr Radek
  odbor dopravy

 • 6. 5. 2018

  Dobrý den,
  na jaře jsme koupili zahradu s chatkou u Dolního rybníka. O pozemek se staráme, upravujeme ho a udržujeme včetně okolní příjezdové cesty. Holá místa na zahradě jsem pracně zatravnila a čekám až tráva povyroste, abychom mohli pravidelně sekat. Přestože jsme již jednou trávu posekali (před 5 dny), jeden z našich sousedů nás slovně napadl, že máme na zahradě pampelišky a musíme trávu zase posekat. Nemyslím si, že bychom museli sekat trávu na vlastním pozemku několikrát týdně, na 3cm vysoký "pažit" tak jak to dělají druzí v okolí. Nejsem si vědoma zákona, který by toto nařizoval.  To nemohu mít na vlastním pozemku ani kvetoucí pampelišku? Upravuje město Svitavy nějakou vyhláškou povinnost sekání trávy? Tedy jak často trávu sekat, nebo jakou skladbu travin mohu na zahradě mít?
  Předem děkuji za Vaši odpověď.

  Dobrý den,

  k Vašemu dotazu sekání trávy sdělujeme, že vyhláška města neupravuje způsob a četnost sečí na soukromých pozemcích. Upozorňujeme Vás však na povinnost užívat pozemky v souladu s ustanovením v souladu s ust. § 3 odst.1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, tj. "povinnost omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvířat." Zákon neurčuje počet sečí či termíny, v jakých mají být provedeny. Navíc to ani není možné s ohledem na rozdílné vegetační podmínky v průběhu roku v různých částech republiky. Proto je povinnost formulována takto obecně. Prokázání, že sousedům způsobily škodu odkvetlé pampelišky zrovna z Vaší zahrady, by bylo dosti obtížné. Porušení zákona bych viděla jako jednoznačné, pokud by Vaše zahrada byla např. v červenci zarostlá pcháči, šťovíky, mléči a podobně. Podle Vašeho popisu porušení zákona nevidím. Nevím však, v jakém množství smetánky na zahradě máte. I v čerstvě posečené trávě jako první opět obrazí smetánky, takže jako nejúčinnější je odstranění rostliny i s kořenem, což můžete v rámci dobrých sousedských vztahů provést.

  S pozdravem

  Renata Karlíková, OŽP

 • 30. 4. 2018

  Obchází nás smutek. Tedy nás, co jsme vystudovali ve Svitavách původně Vyšší hospodářskou školu, později Obchodní akademii.Rozesmutnila nás zpráva o tom, že tato dříve tak věhlasná škola bude v podstatě zrušena a nahrazena nějakou třídou na Gymnasiu Svitavy. Je nám smutno z toho, že před velmi krátkým časem, na podzim roku 2017 oslavila škola 70 let od založení. Je nám smutno i z toho, že v příštím měsíci - červnu si náš ročník připomene 60. let od maturit na této škole. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že Svitavy přijdou o jednu z věhlasných středních škol. Rozhodně nemůžeme z této situace vinit Město Svitavy, to není zakladatelem. Vinit můžeme současné vedení školy, které se vymlouvá na nedostatečný zájem o toto studium. Nedostatečná ovšem je a byla snaha vedení školy o zvrat v této situaci. Osobně si nedovedeme představit podnikatele, který by nepotřeboval ekonomicky fundovanou osobu ke svému rozvoji, Takže argument vedení školy je naprosto lichý. Tento zásah městu rozhodně  neprospěje, ač se snaží získat investory.
  Kolektiv bývalých studentů, jimž leží na srdci jejich město.

  Dobrý den,

  děkujeme za Vaši zprávu. Zánik obchodní akademie ve Svitavách nás velice mrzí. Pokles zájmu o studium na středních ekonomických školách, které svitavské obchodní akademii přineslo nejen pokles studentů, ale také finanční problémy, má bohužel tento důsledek. Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit alespoň zachování oboru. Věříme, že se zvýší zájem studentů o tento obor a že jim daný krok přinese pozitiva  z hlediska studijních možností vyplývajících z propojení.

  Přeji Vám pěkný den

  Lucie Macášková
  tisková mluvčí

 • 20. 4. 2018

  Dobrý den,
  obracím se na Vás s dotazem, zda-li by nebylo možné něco udělat s příjezdovou cestou k discgolfovému hřišti. Myslím, že je obrovská škoda, že k nedávno zbudovanému sportovišti vede cesta v tak tragickém stavu. Myslím, že díry v ní stačí něčím zasypat, nikdo přeci neočekává vyasfaltování celé cesty. Je přece škoda, že město investovalo finance ke zbudování tak krásného přírodního sportoviště a stejně tak vynakládá finance na jeho údržbu a nevede k němu cesta, která by byla adekvátně průjezdná. Příjezdová cesta vede i ke cvičišti pro psy. Je přece pro město i jeho obyvatele dobře, že lidé chtějí mít své mazlíčky vychované a je škoda jim znepříjemnit cestu na cvičiště.
  Proto se na Vás obracím s dotazem, zda-li není škoda nechat cestu v takovém stavu - téměř neprůjezdném, ať už pro hráče discgolfu, pejskaře nebo pouze pro rodiny s dětmi, které chtějí na chvíli opustit ruch města.
  Děkuji Martina Jonáková

  Dobrý den,

  děkujeme za Vás dotaz, rád bych upozornil, že se nejedná o stav, kdy by komunikace byla zcela neprůjezdná. Průjezdná je s omezením. Tvoří se zde výtluky. Město prostřednictvím Technických služeb nechalo v minulosti tuto cestu opravit frézovanou živicí. Byla to však oprava s omezenou životností. Letos jsmezačátek cesty částečně opravili zasypáním výtluků štěrkodrtí. Protože se jedná o mnohokrát diskutovanou kategorii „účelové“ komunikace, která nebyla regulérně vybudovaná a tvořila se tak nějak „jak šel čas“, nemá dostatečné parametry a poruchy se zde průběžně objevují. Muselo by dojít k rekonstrukci. Vzhledem k rozsahu majetku města, množství komunikací a prioritám města to zatím není v našich finančních možnostech. Zítra zajedeme na místo s naším dodavatelem a pokusíme se nejhorší místa „zasypat“, ale zdůrazňuji, že to je jen dočasné opatření, sjednání nápravy je možné pouze rekonstrukcí. Zasypání děr je pouze na určitý čas. Letos máme v rozpočtu prostředky na tyto opravy téměř vyčerpané.

  S pozdravem

  Petr Horký, SPORTES

 • 31. 3. 2018

  Dobrý den. Zajímalo by mě, co se děje na pozemku vedle autosalonu BonCar po pravé straně při výjezdu na Moravskou Třebovou (Koclířov). Vím, že se zde kdysi uvažovalo o výstavbě hobby marketu OBI, prodejně Asko nábytek a ještě dalších dvou prodejen. Doufám ale, že se tu nic takového neplánuje, protože už teď je svitavské náměstí prázdné, drobné i větší obchůdky postupně krachují v důsledku silné kupní síly nadnárodních řetězců a jeden ryze český, místní "hobby" market máme v Lačnově (po bývalém autoservisu Socar). Nemyslím si, že je tu něco takového potřeba. Navíc, doprava v těchto místech kolabuje a pokud zde vyroste další market, bude to ještě horší, ba přímo neúnosné! Nehledě na to, že se jedná o úrodnou půdu a ve městě je přitom tolik volných a chátrajících areálů, které zejí prázdnotou a dělají jen ostudu! Místo toho se bude zabírat úrodná zem... Achjo...
  Děkuji za Vaši odpověď.
  S pozdravem
  Jan Dvořák

  Dobrý den,

  již proběhly veškeré administrativní kroky k povolení stavby a nyní na tomto pozemku vzniká obchod UNI Hobby. Investor přitom využil soukromých pozemků, které jsou v územním plánu pro tyto účely určené.

  Okrajové oblasti měst slouží právě pro umístění obchodů tohoto typu. Pokud by byly umístěné v zastavěné části města nebo na náměstí, situace kolem dopravy a zásobování by byla neřešitelná. Nově tvořené zastavěné plochy v okrajových územích se váží právě na nekonfliktní řešení dopravy. V tomto případě je to v blízkosti sjezdu z budoucího obchvatu města Svitavy.

  Celkově je k zamyšlení, proč je svitavské náměstí prázdné. Říká se, že kdyby nebyla poptávka, není nabídka, souvislosti jsou samozřejmě složitější. Krachující obchody na náměstí ale nejspíš nejsou o rozšiřování počtu supermarketů, ale o přemýšlení lidí. Je na každém z nás, aby se zamyslel, jestli raději nakoupí v supermarketu nebo podpoří místního podnikatele. A u podnikatelů jde zase o to, aby si dobře promysleli svůj záměr a nabídli zboží, které v supermarketech lidé nenajdou. Pokud ale lidé dávají přednost ceně nad kvalitou, pak je nic nepřesvědčí o tom, aby nakupovali na náměstí, podpořili místní podnikání a třeba i lokální suroviny.

  Také si nejsme vědomi toho, že by byl v tomto případě podpořen kolaps dopravy. Pokud se tvoří zácpy, je to dáno tranzitní dopravou a zvýšenou automobilovou dopravou ve městě, což by mohl poměrně jednoduše řešit tranzit.

  Píšete také, že víte o volných a chátrajících objektech. U veškerých prostor i budov známe vlastníka i případně jeho záměr. Pokud byste měl informace, které nemáme, budeme velmi rádi za osobní schůzku, kde o těchto prostorách můžeme pohovořit.

  S pozdravem

  Pavel Čížek, Lucie Macášková