Úvod » Občan a úřad » Potřebuji vyřídit » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 16. 7. 2021

  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, zda bude v budoucnu město Svitavy dělat něco s rybníkem Rosničkou, s jeho dost neutěšeným stavem, celou prorostlou hladinou řasami. Děkuji
  Králova Dagmar
   

  Dobrý den, paní Králová,
  celé okolí Rosničky je pro obyvatele Svitav a turisty příjemným místem pro relaxaci, proto je pro nás velmi důležitou lokalitou.
  Město Svitavy zahájilo v roce 2019 na rybníku Rosnička ozdravný proces, který je založený na využití přírodních procesů. Jedním ze základních principů celého komplexu opatření je právě podpora vodních a pobřežních rostlin, a to kvůli zajištění kvality vody. V prostoru před pláží a hrází rybníka dochází k pravidelné redukci a úklidu těchto vodních rostlin, aby byl vstup pro lidi, kteří mají zájem využít vodní plochy k plavání nebo pouhému osvěžení, příjemnější. 

  Děkujeme za Váš dotaz a přejeme hezký den.
  Kateřina Kotasová
  tisková mluvčí města Svitavy

 • 30. 11. 2020

  Dokončení Komunitního domu se posunulo na duben 2021. Ptám se zda má posunutý termín dokončení vliv na nastěhování nájemníků které se plánovalo na 1.prosince 2020?

  Michael Kunc

  Dobrý den, pane Kunci.

  S největší pravděpodobností došlo na Vaší straně k zamíchání 2 různých informací, dovolte mi popsat realitu. Přístavba Seniorcentra, jejíž termín realizace se skutečně posunul na duben 2021, je odlišný projekt oproti Komunitnímu domu pro seniory (KODUS). Pro nájemníky KODUSu se tedy nic nemění a termín nastěhování zůstává stejný, tedy 1. prosince 2020.

  Děkujeme za Váš dotaz.

  Jiří Johanides

  tiskový mluvčí města Svitavy

 • 25. 11. 2020

  Dobrý den, prosil bych informaci o tom, zda existuje nějaká alternativa k tomu kde ukládat nebezpečný odpad, když je Sběrný dvůr Svitavy v rekonstrukci.

  Jaromír Šíša

  Dobrý den, pane Šíšo.

  Rekonstrukce sběrného dvora je sice naplánovaná, ovšem prozatím nezačala. Pokud máte potřebu uložit nebezpečný odpad, můžete k tomuto účelu sběrný dvůr využít. Moc však děkujeme za tento dotaz, byl předán odboru životního prostředí, který do období trvání rekonstrukce vymyslí ve spolupráci se společností LIKO alternativní způsob, kam odpad uložit. O této variantě budeme veřejnost informovat, jakmile ji budeme znát.

  Hezký den

  Jiří Johanides

  tiskový mluvčí města Svitavy

 • 23. 10. 2020

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když už v Lánech ze sídliště nemáme městskou dopravu a musíme tedy na zastávky jinam, zda by nebylo možné na zastávce na Máchově aleji dát kousek dlažby. Stojíme na trávě v blátě, řidiči nadávají, že nosíme do busu bláto. A ještě horší to bude v zimě. Děkuji Bršlicová

  Dobrý den, paní Bršlicová.

  Zastávka veřejné dopravy v ulici Máchova alej byla zřízena coby dočasné posílení městské dopravy, respektive linek, které po městě zastavují. Rozumíme, že samotné řešení zastávky nemusí být ideální vzhledem i k tomu, co uvádíte ve Vašemu dotazu, nicméně jedná se o zastávku zasazenou v zeleni. S přihlédnutím k deštivému počasí, které nás letos hodně "trápilo" je blátivost místa neúprosná. V současné době (především vlivem epidemiologické situace) však ještě nejsme schopni ve spolupráci s dopravním oddělením Policie České republiky vyhodnotit využívatelnost a tedy případné vylepšení zastávky. Ať už zadlážděním části travnatého povrchu, k čemuž se moc nehrneme vzhledem ke snaze udržet nejen v této aleji co nejvíce zelených ploch, nebo například provizorním zastřešením Vámi zminovaného prostoru.

  Děkujeme za Váš dotaz.

  Jiří Johanides

  tiskový mluvčí města Svitavy

 • 5. 8. 2020

  Dobrý den.

  Pohybuji se v prostředí místní fcb skupiny. Poměrně časté diskuzní téma jsou závadové projevy při používání veřejných rekreačních prostor. Příkladně griloviště v Parku patriotů, které mnozí využívající po sobě zanechají v neutěšeném stavu. Povětšinou nejde o nějaké závažné škody, či vandalství, spíše o obecnou nekázeň a lajdáctví, ale tím spíše budí rozhořčení, náprava závady je v podstatě elementární.

  Spoléhat na uvědomění jedince je pošetilé. Úspěšnější by byla dozajista cesta kontroly prostorů s informovanost.

  Kontrolu cestou foto/videa považuji za přílišnou, ale jelikož jde povětšinou o prostory užívané sezóně a jen jednou skupinou ve večerních hodinách, patrně by zcela stačil jeden průjezd MP a krátký monitoring včerejšího a dnešního stavu, který by jistě posloužil i demonstrativně preventivně. Největší ponoukač k ledabilosti je vždy šance anonymity.

  Možná je můj podnět nereálný a MP je přetížena jiným zadáním, netuším.

  Mohl bych prosím být uveden do situace a seznámen s náhledem kompetentní osoby.

  Jaromír Mičánek

   

  Dobrý den, pane Mičánku.
  Na úvod mi dovolte omluvit se za delší prodlevu s připravovanou odpovědí, ovšem letní čas je především čas čerpání dovolených a s kompetentní osobou v této věci jsme na sebe měli takříkajíc v posledním měsíci smůlu. Nicméně níže naleznete odpověď na Vámi zaslaný podnět.

  Váš podnět nereálný není, tedy rozhodně ne ve všech bodech, nejste to jen Vy, koho tíží opakovaná situace s grilovištěm v parku Patriotů, případně u jiných veřejností využívaných lokalit k rekreačním a volnočasovým účelům. Souhlasím s Vámi s tím, že spoléhat na uvědomění lidí není tou nejvhodnější cestou, respektive rozhodně není tou nejefektivnější. Věřme však, že se situace bude se zavedenými opatřeními zlepšovat. S dovolením budu níže citovat velitele Městské policie Svitavy, Mgr. Rostislava Bednáře, který již na podobný dotaz v minulosti odpovídal:

  „Pokud jde o součinnost organizačních složek města, tak lze sdělit, že jsem osobně o věci jednal s jednatelem společnosti SPORTES, preventistou kriminality Městského úřadu Svitavy i vedoucí zařízení Šance, abychom se pokusili přijmout adekvátní opatření.“

  Z této schůze vyplynulo hned několik opatření, která jsou dodnes dodržována:

  Městská policie zvýšila hlídkové činnosti v okolí griloviště, parku i Vodárenského lesa zejména ve večerních a nočních hodinách. Zvažováno bylo i umístění fotopasti či kamerového bodu ke grilovišti, nicméně fotopast pro tyto účely není vhodná a zbudování kamerového bodu je nereálné z hlediska finanční náročnosti, kdy lokalita není pro kamerový systém uzpůsobena a úprava by přišla na nemalé peníze.

  Zároveň uživatelé zařízení Šance a zaměstnanci společnosti SPORTES pravidelně uklízí v dotčených místech a zajišťují pravidelný vývoz odpadkových košů, případné škody a jejich prošetření hlásí Policii ČR, kontrolu provádějí i u jednotlivých mobiliářů.

  Pokud máte Vy sám nějaký podnět k zlepšení, neváhejte městskou policii, případně vedení města, kontaktovat. Ostatně oznámení může učinit každý ihned přes neplacenou tísňovou linku, pokud zjistí nějaké protiprávní jednání.

  Jiří Johanides

  tiskový mluvčí města Svitavy