Úvod » Občan a úřad » Potřebuji vyřídit » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 22. 10. 2018

  Dobrý den,
  ve vybetonovaném korytě výpusti suchého poldru, v místě křížení se železniční tratí do Poličky, někdo navezl  vlečku zeminy a suti. Je to záměr nebo vandalství? Při větším dešti by pravděpodobně došlo k ucpání vstupu potoka do podzemního vedení, které se nachází jenom pár metrů od popisované situace.

  S pozdravem.
  Štefánik

  Dobrý den,

  děkujeme za Vaši zprávu. Uvedenou záležitost řeší odbor životního prostředí. Pročištění koryta zajistil správce vodního toku, Povodí Moravy, s.p. dne 23.10. 2018. Odstranění zbytku navážky bude projednáno s vlastníkem pozemku v polovině listopadu tohoto roku.

  (Marek Antoš, OŽP)

 • 29. 8. 2018

  Dobrý den.Prosím kdy se začne opravovat silnice před kojeneckým ústavem.Je to tam jak tankodrom,když jedete s dětmi na kole nebo v kočárku tak máte strach,že vám vypadnou.Kdo chce jet na cyklotrasu musí se tu prohrkat přes díry.Děkuji za odpověď.

  Dobrý den,

  k Vámi uváděné pozemní komunikaci na ulici U Kojeneckého ústavu, Vám tímto sděluji, že se jedná o starší penetrační vozovku. Na komunikaci bylo v historii provedeno několik zásahů, kdy se jedná především o zásahy po inženýrských sítích. Po celé délce vozovky se tvoří opakovaně výtluky, přičemž opakovaná tvorba výtluků je zřejmě ovlivněna právě shora uvedenými zásahy a jejich následným špatným odstraněním. Stav komunikace dále odpovídá také nedostatečné konstrukci vozovky a stav vozovky také zhoršuje i provoz těžké techniky, která se v těchto místech občas vyskytuje. V současné době bude ze strany společnosti SPORTES Svitavy s. r. o., jako správce místních komunikací, provedena oprava výtluků. Celkový stav komunikace se tedy, alespoň částečně zlepší. V návaznosti na opravu výtluků bude provedena i oprava spár po starých zásazích, což také přispěje ke zlepšení celkového stavu komunikace. Dále je třeba zmínit, že komunikací v obdobném stavu je v katastru města Svitavy více. Vlastník těchto komunikací si je vědom nutnosti investic do rekonstrukcí komunikací a postupně činí kroky k odstranění závad. Komunikace jsou postupně rekonstruovány na celém území Svitav. Generální rekonstrukce komunikace na ulici U Kojeneckého ústavu, však není v současné době plánována.

  Děkuji a jsem s pozdravem

  Ing. Bronislav
  Olšán Jednatel společnosti
  SPORTES Svitavy s. r. o.

 • 1. 8. 2018

  Dobrý den, asi před deseti dny nákladní auto poškodilo dopravní značku na ulici Purkynova - zákaz odbočení.Je nyní otočena a udává zákaz odbočení na parkoviště k prodejně Andrlík. Byla jsem svědkem události, ale nestihla jsem zapsat SPZ  vozidla. Je možno dopravní značku dát do původního stavu , kdo není obyvatelem Svitav musí být značně zmaten.

  Dobrý den,

  děkujeme za upozornění.  Dopravní značku na ulici Purkyňova jsme již otočili.

  S pozdravem

  Dirr Radek
  odbor dopravy

 • 6. 5. 2018

  Dobrý den,
  na jaře jsme koupili zahradu s chatkou u Dolního rybníka. O pozemek se staráme, upravujeme ho a udržujeme včetně okolní příjezdové cesty. Holá místa na zahradě jsem pracně zatravnila a čekám až tráva povyroste, abychom mohli pravidelně sekat. Přestože jsme již jednou trávu posekali (před 5 dny), jeden z našich sousedů nás slovně napadl, že máme na zahradě pampelišky a musíme trávu zase posekat. Nemyslím si, že bychom museli sekat trávu na vlastním pozemku několikrát týdně, na 3cm vysoký "pažit" tak jak to dělají druzí v okolí. Nejsem si vědoma zákona, který by toto nařizoval.  To nemohu mít na vlastním pozemku ani kvetoucí pampelišku? Upravuje město Svitavy nějakou vyhláškou povinnost sekání trávy? Tedy jak často trávu sekat, nebo jakou skladbu travin mohu na zahradě mít?
  Předem děkuji za Vaši odpověď.

  Dobrý den,

  k Vašemu dotazu sekání trávy sdělujeme, že vyhláška města neupravuje způsob a četnost sečí na soukromých pozemcích. Upozorňujeme Vás však na povinnost užívat pozemky v souladu s ustanovením v souladu s ust. § 3 odst.1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, tj. "povinnost omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvířat." Zákon neurčuje počet sečí či termíny, v jakých mají být provedeny. Navíc to ani není možné s ohledem na rozdílné vegetační podmínky v průběhu roku v různých částech republiky. Proto je povinnost formulována takto obecně. Prokázání, že sousedům způsobily škodu odkvetlé pampelišky zrovna z Vaší zahrady, by bylo dosti obtížné. Porušení zákona bych viděla jako jednoznačné, pokud by Vaše zahrada byla např. v červenci zarostlá pcháči, šťovíky, mléči a podobně. Podle Vašeho popisu porušení zákona nevidím. Nevím však, v jakém množství smetánky na zahradě máte. I v čerstvě posečené trávě jako první opět obrazí smetánky, takže jako nejúčinnější je odstranění rostliny i s kořenem, což můžete v rámci dobrých sousedských vztahů provést.

  S pozdravem

  Renata Karlíková, OŽP

 • 30. 4. 2018

  Obchází nás smutek. Tedy nás, co jsme vystudovali ve Svitavách původně Vyšší hospodářskou školu, později Obchodní akademii.Rozesmutnila nás zpráva o tom, že tato dříve tak věhlasná škola bude v podstatě zrušena a nahrazena nějakou třídou na Gymnasiu Svitavy. Je nám smutno z toho, že před velmi krátkým časem, na podzim roku 2017 oslavila škola 70 let od založení. Je nám smutno i z toho, že v příštím měsíci - červnu si náš ročník připomene 60. let od maturit na této škole. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že Svitavy přijdou o jednu z věhlasných středních škol. Rozhodně nemůžeme z této situace vinit Město Svitavy, to není zakladatelem. Vinit můžeme současné vedení školy, které se vymlouvá na nedostatečný zájem o toto studium. Nedostatečná ovšem je a byla snaha vedení školy o zvrat v této situaci. Osobně si nedovedeme představit podnikatele, který by nepotřeboval ekonomicky fundovanou osobu ke svému rozvoji, Takže argument vedení školy je naprosto lichý. Tento zásah městu rozhodně  neprospěje, ač se snaží získat investory.
  Kolektiv bývalých studentů, jimž leží na srdci jejich město.

  Dobrý den,

  děkujeme za Vaši zprávu. Zánik obchodní akademie ve Svitavách nás velice mrzí. Pokles zájmu o studium na středních ekonomických školách, které svitavské obchodní akademii přineslo nejen pokles studentů, ale také finanční problémy, má bohužel tento důsledek. Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit alespoň zachování oboru. Věříme, že se zvýší zájem studentů o tento obor a že jim daný krok přinese pozitiva  z hlediska studijních možností vyplývajících z propojení.

  Přeji Vám pěkný den

  Lucie Macášková
  tisková mluvčí