Úvod » Občan a úřad » Potřebuji vyřídit » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 6. 1. 2023

  Dobrý den, rád bych se zeptal na možnost úpravy parkovacích míst na parkovišti u krytého bazénu. Hlavně tedy vzhledem k využitelnosti pro rodiče dětí z M.Š. na ulici Milady Horákové, kde parkování je velmi problematické. Právě parkoviště u krytého bazénu je rodiči hojně využíváno, ale jeho kapacita by mohla být využita lépe. Nejvýhodnější parkovací místa jsou totiž rezervována pro zaměstnance bazénu, většinu dne jsou místa prázdná, využitá bývají až navečer, a ze svého pohledu, pokud jdu s dětmi v zimě nebo špatném počasí, jedno dítě v náručí, druhé za ruku, tak se hodí každý uspořený metr. Myslím, že pokud by zaměstnanci měli svá parkovací místa v části blíže u bazénu, bude to pro ně znamenat 30m navíc po chodníku, když tam zastavím s dětmi, je to 30m okolo zaparkovaných nebo parkujících aut, nebo přecházení mimo přechod. Díky za zvážení, Lubomír Obr

  Dobrý den, pane Obre,
  děkujeme za Váš podnět. Vedení města se společností SPORTES projedná nutnost vyhrazeného parkování pro zaměstnance bazénu.
  Co se týče celé oblasti, v budoucnu se plánují kroky upravující parkování. Ať už se jedná o rekonstrukci bazénu, v jejímž rámci dojde i k úpravě zmíněného parkoviště. Nebo samotného parkování u MŠ na ulici Milady Horákové, kde by měla vzniknout parkovací místa, která zajistí pohodlnější parkování.

  Přeji pěkný den,
  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města
   

 • 25. 11. 2022

  Dobrý den. Zaujala mne zpráva o tom, že v Dubé na Českolipsku mají v provozu velmi užitečný reaktor. Tento reaktor vyrábí plyn z odpadů, dokonce nebezpečných i těžko rozložitelných při teplotě až 1000 stupňů. Velmi bych se přimlouval za to, aby vedení města vedlo v tomto směru diskusi s firmou Milenium Technologies v Dubé. Rozhodně by to přispělo k likvidaci odpadu ve městě, a dokonce by se získal důležitý plyn. Je to možná finančně náročná investice, ale rozhodně by se vyplatila. Jaroslav Šíša

  Dobrý den, pane Šíšo,
  Odbor životního prostředí bedlivě sleduje a hledá alternativní možnosti. Stejně tak vedení společnosti LIKO, dovoluji si citovat pana ředitele Gestingera ohledně dané společnosti: „Jejich technologie je ekonomicky a technicky využitelná pro nebezpečné odpady, možná i pro další jednodruhové odpady, ale směsný komunální odpad v té podobě, jak jej ukládají občané do popelnic, ten zpracovat neumí. Nebo přesněji uměli by, ale bylo by to neúměrně nákladné… nejen investičně, ale také provozně.“ Nicméně děkujeme Vám za konstruktivní podnět.
  S přáním pěkného dne,
  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí

 • 7. 11. 2022

  Dobrý den, plánuje vedení města setkávání s obyvateli Svitav jako bylo v minulosti u kulatého stolu?

  Evžena Kuncová

  Dobrý den, paní Kuncová,
  setkávání s obyvateli u kulatého stolu, které bylo během pandemie covid-19 přerušeno, má vedení města v plánu, a to vždy na konkrétní aktuální téma. Nejbližší například proběhne pro obyvatele DPS v tomto týdnu. 

  Přeji pěkný den,
  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města
   

 • 22. 8. 2022

  Dobrý den, prosila bych o vysvětlení, z jakého důvodu bylo náměstí "zaslepeno" a učiněno neprůjezdným obestavěnými betonovými sloupky ze všech stran. Komu vadil jednosměrný výjezd z náměstí kolem kostela směrem k poště? Byla to jediná cesta ven z náměstí, aniž by se řidič musel vracet na tu "zasekanou" hlavní silnici s kruhovým objezdem. Vždyť tento výjezd stejně užívali převážně místní občané jako únikovku či zkratku, aby nemuseli objíždět celé město. Nemohlo se s tím alespoň počkat než bude hotový obchvat? Stejně tak nerozumím tomu, proč byly stejné sloupky umístěny Na vějíři na místní veřejné komunikaci mezi ulicí Vladimíra Holana a Větrnou, které znemožňují vjezd / výjezd na Sídliště Felberova. Namísto toho je celá doprava svedena do ulice Zahradní, ve které parkují podél chodníku auta rezidentů a na průjezd dvou aut tam není potřebná šíře. Nedalo se to řešit jednosměrkami? Které další ulice město plánuje takto uzavřít? Děkuji za Vaši odpověď. Sonja Škrabalová

  Dobrý den, paní Škrabalová,

  děkujeme za Váš dotaz.

  Náměstí bylo zaslepeno především ze dvou důvodů:
  1/ bezpečnost – aby se zamezilo právě zmíněnému projíždění vozidel z důvodu zkracování si cesty skrz náměstí. Přeci jen se na něm pohybuje spousta chodců (děti nevyjímaje) a ti by v této zóně měli být upřednostněni.
  2/ zavedení automatické kamerové kontroly platby parkovného – umístění kamerového bodu je z technického i finančního hlediska náročné. Bod, který bude snímat potřebný údaj SPZ při výjezdu, je pouze jeden, tím pádem je možný také jeden výjezd. Tento systém má umožnit občanům krátkodobé parkování na náměstí zdarma a pro jeho zavedení tedy nebyl důvod čekat na dokončení výstavby obchvatu.

  Stává se, že hlavní silnice bývá v dopravní špičce „ucpaná“, to je bohužel daň současného množství dopravních prostředků na silnicích (což je problém, se kterým se potýkají téměř všechna větší i menší města v ČR). Současné opatření opuštění náměstí pouze jedním výjezdem ale na tuto situaci zásadní vliv nemá.  

  Sloupky byly ve zmíněné lokalitě umístěny v rámci kompletní výstavby technické infrastruktury pro bydlení „Na Vějíři“ před zhruba 20 lety. Důvodem bylo zejména to, že výjezdem z této lokality by byla značným způsobem zatížena křižovatka mezi ul. Větrná a Felberova a ostatní komunikace v tomto největším sídlišti ve městě.

  K dalšímu dotazu. Ano, zmíněné situace dopravního systému je možné řešit jednosměrkami, je však vždy nutné vyhodnocovat větší část lokality a ulic, které by mohly být v případě rychlých řešení jednosměrkami zcela zahlceny a byly by neprůjezdné. Jsou připraveny vyhodnocovací studie, které navrhují mimo zavedení jednosměrek i další technické úpravy provozu na místních komunikacích a v budoucnu se tímto tématem budeme dále zabývat, neboť tato záležitost je z hlediska narůstající dopravy nezbytná. 
  V současné době není v plánu žádná konkrétní uzavírka ulice tímto způsobem.

  S přáním pěkného dne,

  Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města

 • 1. 8. 2022

  Přeji dobrý den, pokud by někdo chtěl ve Svitavách hledat velmi kritické místo, rád bych všem dal tento typ: Jedná se o přechod pro chodce ze směru parkoviště Penny ve směru Hypernova. Chodec tam musí překonat 3 dopravní pruhy: - 1 směr velký kruhový objezd vers. odbočovací pruh ke Kauflandu - 2 směr velký kruhový objezd vers. průběžný jízdní pruh na Moravskou Třebovou(Olomouc) - 3 směr průběžný jízdní pruh od Moravské Třebové (Olomouce) k velkému kruhovému objezdu V případě 3. směru je risiko chodců poměrně malé, protože jsou zde kupodivu slušní řidiči. Ale oba dva směry 1 + 2 jsou velmi nebezpečné protože se stává, že řidič v jednom směru dá chodci přednost, ale řidič v druhém směru naprosto nereaguje. Řešení je dosti, ale přece jen bych zde navrhl řešení, které není okamžité, ani levné, ale pro bezpečnost provozu by bylo ideální. Nabízí se přemostění chodeckou lávkou od Hypernovy na parkoviště Penny. Ideální je zde výškový rozdíl obou "břehů". Nejde ovšem o nějaký geniální vynález, takový nadchod existuje v Litomyšli, a to dokonce i s výtahem. Nikomu nechci dělat těžkou hlavu, ale budoucnost by toto nebezpečí velmi ocenila. Jaroslav Šíša

  Velice děkujeme za názor i případný návrh řešení. Zcela jistě máte pravdu, že tento přechod pro chodce není opravdu bezpečný. Přesto je pro občana města či návštěvníka na pěší trase do obchodních center, na vlakové nádraží, na hřbitov a další okolní území zcela nezbytný. Váš technický návrh má však úskalí nejen ve finanční náročnosti, ale i v zásahu do soukromých pozemků (parkoviště PENNY) a dále kompletní úpravy části ulice Pivovarské, neboť provést lávku nad mezinárodní silnicí I.tř má své předpisy z hlediska výšky průjezdnosti (min 5,8m) pro tranzitní a nadrozměrnou dopravu. 
  Věřím, že situace s dopravou se s vybudováním obchvatu změní v určité zklidnění v tomto místě nejen pro silniční provoz, ale i pro chodce.

  S přáním pěkného dne,

  Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy