Úvod » O městě » Významné projekty » Rekonstrukce chodníků ve Svitavách

Rekonstrukce chodníků ve Svitavách

Cíle projektu:
Cílem projektu je výměna nepropustného asfaltového povrchu za propustný povrch umožňující retenci a vsakování dešťových srážek do půdy pod řešeným povrchem. 

Popis projektu:
V třech lokalitách města - U Nádraží, v ulicích A. Slavíčka a 5. května dojde k výměně stávajících nepropustných povrchů chodníků za povrchy propustné, umožňující vsakování dešťových srážek.

Definice zdrojů (včetně DPH): Celkové náklady projektu dosahují 11,4 milionů. Kč s přislíbenou dotací ve výši 11,4 milionů Kč.

Doba realizace: 2023–2024

Vedoucí projektu: Bc. Jana Šneková     

Dotační management: Mgr. Veronika Košťálová

Dotační program: Statní fond životního prostředí

Registrační číslo projektu: 5211000091

 

Projekt „Rekonstrukce chodníků ve Svitavách“ je realizován za přispění finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí.