Úvod » O městě » Významné projekty » Komplex projektů – zateplování veřejných budov

Komplex projektů – zateplování veřejných budov

Cíle projektu:

Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví města Svitavy zateplením střech, obvodového pláště budovy, výměnou otvorových prvků, případně modernizací a rekonstrukcí otopné soustavy.

Popis projektu:

Postupné zateplování objektů, především základních škol, školek, budov městského úřadu a řízených organizací podle výsledků zpracovaných energetických auditů. Realizací těchto opatření dochází k úsporám především nákladů na vnitřní vytápění, ale i k akustické izolaci interiérů budov vůči okolí a zatraktivnění jejich vzhledu.

Dokončené realizace:

  • Základní škola Svitavy, Felberova 2
  • Mateřská škola Svitavy – Lány
  • Městský úřad Svitavy, T.G. Masaryka 25

V realizaci :

  • Mateřská škola Svitavy, Pražská 2A
  • Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27
  • Základní umělecká škola Svitavy, T.G. Masaryka 25A

V přípravě:

  • Speciální mateřská škola Svitavy, Československé armády 9
  • Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13
  • Kino Vesmír

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové souhrnné náklady realizovaných i připravovaných etap činí cca 85 000 000.- Kč, z nichž zhruba 40 % je financováno z rozpočtu města Svitavy, 10 % z národních fondů ČR, 50% fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2008 - 2015

Vedoucí projektu: Ing. Milan Oblouk, Bc. Milena Brzoňová
Dotační management: Allowance s.r.o. Praha, Ing. Jiří Škrabal

Dotační program: