Úvod » O městě » Významné projekty » Česko – polské hledání hvězdy Davidovy

Česko – polské hledání hvězdy Davidovy

Registrační číslo projektu:
CZ.3.22/3.3.02/13.03742

Cíle projektu:
Cílem projektu je představit význam tolerance a humanismu zejména mladší a střední generaci, a to formou, která je jí blízká, prostřednictvím nových komunikačních technologií a mobilních aplikací a komplexním turistickým mobilním navigačním systémem.

Termín realizace:
03/2013 – 08/2014

Celkové náklady na projekt:
27 308,41 EUR

Dotační titul:
Operační program přeshraniční spolupráce Česká Republika – Polská Republika 2007-2013

Oblast podpory:
3.3 Fond mikroprojektů

Garant:
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Výše dotace z EU:
85 % způsobilých výdajů

Současný stav:
Projekt ukončen 31.8.2014, v současné době provozní fáze.

Pozn.:
Dotace bude uvolněna až po dokončení na základě Žádosti o proplacení výdajů projektu a po prokázání skutečné výše uznatelných výdajů.