Úvod » O městě » Významné projekty » Farmářské trhy ve Svitavách

Farmářské trhy ve Svitavách

Cíle projektu:

Cílem této aktivity je poskytnout obyvatelům Svitav a okolí možnost nákupu zdravých a kvalitních potravinářských produktů, vypěstovaných či vyrobených místními i regionálními prvovýrobci. Projekt vytváří startovací podmínky pro obnovení tradice zemědělských tržnic s přímou podporou českých zemědělců a chovatelů.

Popis projektu:

Příprava prostoru a technického zázemí pro prodej domácích potravin přímo z farmy.
Farmářské trhy jsou ve Svitavách pořádány jedenkrát týdně v měsících červnu až září na veřejném prostranství na náměstí Míru. V rámci prvního ročníku bylo nakoupeno 15 stánků jednotného provedení a základní vybavení potřebné technické a hygienické infrastruktury, tak, aby vzhled tržnice i podmínky prodeje měly solidní úroveň.

Aktivita zahájená tímto projektem pokračuje i v dalších letech s předpokladem vybudování trvalé potravinářské tržnice v centru města.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu 220 000.- Kč, z nichž cca 30 % financováno z rozpočtu města Svitavy a 70 % z fondů Ministerstva životního prostředí ČR.

Doba realizace: 2011

Vedoucí projektu: Rudolf Grim                                  Dotační management: Ing. Jiří Škrabal