Úvod » O městě » Významné projekty » Svitavy – VO 2022

Svitavy – VO 2022

Cíle projektu:
Cílem projektu je výměna zastaralých a energeticky náročných svítidel a zářivek za nová svítidla na bázi LED technologie.

Popis projektu:
Projektem je uvažována kompletní rekonstrukce soustavy VO spočívající ve výměně stávajících zastaralých výbojkových svítidel a zářivek veřejného osvětlení za svítidla na bázi LED technologie v závislosti na provedených světelně-technických výpočtech. Celkem bude vyměněno 839 svítidel a 1 svítidlo bude do soustavy doplněno.

Definice zdrojů (včetně DPH): Celkové náklady projektu dosahují 11,8 milionů Kč, s přislíbenou dotací 7,8 milionů Kč.

Doba realizace: 2023–2024

Vedoucí projektu: Ing. Milan Oblouk     

Dotační management: Mgr. Veronika Košťálová

Dotační program: Národní plán obnovy

Registrační číslo projektu: 2182000350

 

Projekt „Svitavy – VO 2022“ je realizován za přispění finančních prostředků z programu KOMPONENTA 2.2.2. Národního plánu obnovy.