Úvod » O městě » Významné projekty » Dobrý start – komplexní podpora osob bez přístřeší ve Svitavách

Dobrý start – komplexní podpora osob bez přístřeší ve Svitavách

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality sociální práce ve městě jako základního nástroje pro začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.

Jedná se o osoby, které se z různých příčin ocitly bez střechy nad hlavou (tedy o osoby, které nemají domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší). Tyto osoby jsou obvykle bez stálého bydlení i bez stálého zaměstnání, odříznuty od zdrojů běžně dostupných jiným občanům. Díky svému životnímu způsobu jsou tito lidé zranitelní, ohrožuje je nepříznivé počasí, nemoci, jsou častými oběťmi trestné činnosti apod.

Popis projektu:

Konečným stavem je realizace aktivizačních, asistenčních a motivačních programů na podporu sociálního začlenění a návratu na trh práce, implementace konceptu prostupného zaměstnávání a bydlení, optimalizace kapacity dluhového poradenství pro cílovou skupinu sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu dosahují, včetně DPH, výše 11,6 milionů korun, z nichž 11 milionu je hrazeno z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2018 - 2021

Vedoucí projektu: Bc. Sandra Karpíšková, DiS..                        Dotační management: Ing. Jiří Škrabal.

Dotační program: