Úvod » O městě » Významné projekty » Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov

Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v Lačnově.

Popis projektu:
Projekt řeší výstavbu nového chodníku v úseku od křížení ulice Hlavní a U Větrolamu po napojení místní účelové komunikace odbočující z ulice Hlavní ke Stavebninám Stupka s.r.o. Projekt je rozdělen na pět stavebních úseků.
Přechody pro chodce a místa pro přecházení jsou vybavena patřičnými bezpečnostními prvky. Chodník umožní propojení Lačnova s centrem města bezpečnou pěší komunikací navrženou pro potřeby osob s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osob pokročilého věku, těhotných žen, osob doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. (obecně osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace).

Definice zdrojů (včetně DPH):
Celkové náklady projektu 24 782 tis. Kč, na projekt přispěje Evropská unie ve výši 90% ze způsobilých výdajů.

Doba realizace:
2017 – 2019

Vedoucí projektu: Bc. Jana Šneková
Dotační management: Ing. Břetislav Vévoda, Regionální rozvojová agentura PK

Dotační program: Integrovaný regionální operační program.