Úvod » O městě » Významné projekty » Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců městského úřadu města Svitavy

Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců městského úřadu města Svitavy

Anotace projektu:
Projekt pomůže zlepšit oblast propagace města a také kvalitu úřadem poskytovaných služeb veřejnosti. Je zaměřen na rozvoj strategických dokumentů města formou zpracování 2 strategických dokumentů (strategie v oblasti propagace a PR a jednotný design manuál) a na rozvoj kompetencí zaměstnanců úřadu jejich proškolením v různých oblastech komunikace a odbornosti.

Definice zdrojů (včetně DPH):
Celkové náklady projektu dosahují 6,6 milionů korun včetně DPH, přičemž 95% částky je financováno z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Doba realizace: 2017 – 2020

Vedoucí projektu: Ing. Libor Dynka

Dotační management: Ing. Břetislav Vévoda, Mgr. Veronika Košťálová

Dotační program: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002976

Dokumenty: