Úvod » O městě » Významné projekty » Domovník 2

Domovník 2

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení prostředí v bytových domech, snížení pravděpodobnosti vandalismu, zvýšení pracovních a sociálních kompetencí obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo lokalitách ohrožených sociálním vyloučením.

Popis projektu:

Projekt Domovník 2 navazuje na předchozí úspěšný a ověřený projekt Domovník. Domovník 2 pokračuje s pracovními pozicemi „domovník preventista“ v systému bezpečnosti a veřejného pořádku města Svitavy.

Realizovaný projekt Domovník 2 nastoluje systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů ve vybraných bytových domech všemi nájemníky, snižuje stávající rizika vandalismu, pohybu, pobytu nepovolaných osob, rušení nočního klidu, vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, sounáležitosti, společensky žádoucích vztahů a jednání, posiluje odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku, umožňuje alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných.

Projekt byl zpracován ve spolupráci s Místní akční skupinou Svitava z.s.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu dosahují 2,2 milionů korun včetně DPH, přičemž 95% částky je hrazeno ze sociálního fondu Evropské unie, konkrétně prioritní osy 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“.

Doba realizace: 2020 – 2022

Vedoucí projektu: Bc. Sandra Pařízková.                Dotační management: Mgr. Veronika Košťálová.

Dotační program:  Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011861