Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Město zahájí prodej parcel pro výstavbu rodinných domů

Město zahájí prodej parcel pro výstavbu rodinných domů

4. 3. 2021

Město Svitavy počítá v roce 2021 s realizací dopravní a technické infrastruktury v ulici Habrová, kde tímto krokem vznikne celkem 13 nových parcel pro vlastní výstavbu rodinných domů. Chceme tím podpořit velký zájem o výstavbu rodinných domů na území našeho města. V tomto příspěvku najdete veškeré potřebné průvodní informace jak k parcelám, tak i k vývoji situace.

Vzhledem k tomu, že k předání parcel k vlastní výstavbě by mohlo dojít již v srpnu, chtěli bychom do té doby znát veškeré vlastníky jednotlivých parcel. I z tohoto důvodu jsme sestavili časový harmonogram, podle kterého bychom se rádi v následujících měsících řídili:

  • Zasedání Zastupitelstva města Svitavy 27. ledna 2021: Schválen záměr výstavby včetně ceny za m2 zainvestovaného pozemku. Kupní cena byla schválena ve výši 2600 Kč/m2 včetně DPH. Zároveň zastupitelé schválili slevu 260 Kč/m2 včetně DPH v případě dokončení stavby do 3 let od nabytí účinnosti kupní smlouvy.
  • 3. březen 2021 17:00 hodin: Kulatý stůl s vedením města - ODKAZ NA KONFERENCI
  • Březen 2021: Veřejné oznámení zahájení prodeje jednotlivých pozemků, do kterého se budou moci zájemci o výstavbu přihlásit. Počítá se i s variantou, že o jeden pozemek bude vícero zájemců - v takovém případě bude rozhodovat výběrové řízení, jehož podmínky budou zavčasu veřejně oznámeny.
  • Duben 2021: V této době by vedení města v ideálním případě mohlo již mít podepsané kupní smlouvy se zájemci, přičemž předpokládaný termín pro uhrazení částky z kupních smluv je odhadován na konec června 2021.

Harmonogram bude postupně doplňován a aktualizován na základě vývoje jednotlivých plánovaných kroků.

VZOR KUPNÍ SMLOUVY

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PARCEL

 

 

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 01

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 02

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 03

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 04

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 05

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 06

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 07

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 08

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 09

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 10

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 11

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 12

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 13

Pro neúspěšné zájemce, případně pro zájemce nové vzniknou i v dalších letech podobné příležitosti v jiných lokalitách, kterým se již v současné době vedení města intenzivně věnuje (například prostor za kojeneckým ústavem či vybraná místa v Lačnově).

Jiří Johanides