Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Informace o prodeji parcel v ulici Habrová

Informace o prodeji parcel v ulici Habrová

24. 3. 2021

Město Svitavy počítá v roce 2021 s realizací dopravní a technické infrastruktury v ulici Habrová, kde tímto krokem vznikne celkem 13 nových parcel pro vlastní výstavbu rodinných domů. Chceme tím podpořit velký zájem o výstavbu rodinných domů na území našeho města. V tomto příspěvku najdete veškeré potřebné průvodní informace jak k parcelám, tak i k vývoji situace.

Vzhledem k tomu, že k předání parcel k vlastní výstavbě by mohlo dojít již v srpnu, chtěli bychom do té doby znát veškeré vlastníky jednotlivých parcel. I z tohoto důvodu jsme sestavili časový harmonogram, podle kterého bychom se rádi v následujících měsících řídili:

  • Zasedání Zastupitelstva města Svitavy 27. ledna 2021: Schválen záměr výstavby včetně ceny za m2 zainvestovaného pozemku. Kupní cena byla schválena ve výši 2600 Kč/m2 včetně DPH. Zároveň zastupitelé schválili slevu 260 Kč/m2 včetně DPH v případě dokončení stavby do 3 let od nabytí účinnosti kupní smlouvy.
  • 3. březen 2021 17:00 hodin: Kulatý stůl s vedením města - ODKAZ NA ZÁZNAM
  • 15. duben-17. květen 2021: Záměr zveřejnění prodeje pozemků bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy
  • Zasedání Zastupitelstva města Svitavy 23. června 2021: Zastupitelé budou schvalovat jednotlivým zájemcům prodej pozemků
  • Září 2021: Uzavření kupních smluv s tím, že úhrada kupní ceny bude do 30. prosince 2021.

Harmonogram bude postupně doplňován a aktualizován na základě vývoje jednotlivých plánovaných kroků.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODEJI POZEMKŮ (nutno přehrát přímo na YouTube)

PDF DOKUMENT - VZOR KUPNÍ SMLOUVY

PDF DOKUMENT - SITUACE KOMUNIKACÍ

PDF DOKUMENT - OKÓTOVÁNÍ PARCEL

PDF DOKUMENT - PŘÍČNÉ ŘEZY BUDOUCÍCH KOMUNIKACÍ

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PARCEL

 

 

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 01

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 02

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 03

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 04

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 05

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 06

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 07

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 08

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 09

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 10

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 11

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 12

PODROBNÉ INFORMACE O PARCELE 13

Pro neúspěšné zájemce, případně pro zájemce nové vzniknou i v dalších letech podobné příležitosti v jiných lokalitách, kterým se již v současné době vedení města intenzivně věnuje (například prostor za kojeneckým ústavem či vybraná místa v Lačnově).

Jiří Johanides