Volby

Seznam volebních okrsků ve městě Svitavy

Ve městě Svitavy je celkem 18 volebních okrsků.

Sídla volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1: budova Multifunkčního centra Fabrika, Wolkerova alej č.o. 18

Volební okrsek č. 2: budova Základní školy, ulice Riegrova č.o. 4

Volební okrsek č. 3: budova Speciální školy, ulice Milady Horákové č.o. 44

Volební okrsek č. 4: budova Gymnázia Svitavy, ulice Sokolovská č.o. 1

Volební okrsek č. 5: budova Gymnázia Svitavy, ulice Sokolovská č.o. 1

Volební okrsek č. 6: budova Lesů České republiky, Vančurova č.o. 1

Volební okrsek č. 7: budova Základní školy, ulice T. G. Masaryka č.o. 27

Volební okrsek č. 8: budova Regionálního sdružení sportů, ulice Kapitána Nálepky č.o. 39

Volební okrsek č. 9: budova Střední zdravotnické školy Svitavy, ulice Purkyňova č.o. 9

Volební okrsek č. 10: budova internátu Středního odborného učiliště Svitavy, ulice Brněnská č.o. 28

Volební okrsek č. 11: budova Domu s pečovatelskou službou města, ulice Felberova č.o. 31

Volební okrsek č. 12: budova Základní školy, ulice Felberova č.o. 2

Volební okrsek č. 13: budova Základní školy, ulice Felberova č.o. 2

Volební okrsek č. 14: budova Mateřské školy, ulice Marie Majerové č.o. 13

Volební okrsek č. 15: budova Základní školy, ulice Zadní č.o. 50

Volební okrsek č. 16: budova Mateřské školy, ulice Marie Majerové č.o. 13

Volební okrsek č. 17: budova Základní školy, ulice Felberova č.o. 2

Volební okrsek č. 18: budova Městského úřadu Svitavy, ulice Dvořákova č.o. 3

Zařazení ulic a domů do volebních okrsků ve městě Svitavy

Volební okrsek č. 1 - volební místnost v budově Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra FABRIKA Svitavy, ulice Wolkerova alej 92/18 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech města Lány, Lačnov, Předměstí a Město s ulicemi:
5. května, Dolní, Hřbitovní, Komenského náměstí, Milady Horákové orientační čísla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Mostní, Nad Silem, Nádražní,
náměstí Míru orientační čísla sudá 6 – 48 a lichá 1 - 55, Olomoucká, Pivovarská, Pod Věží, Průmyslová, Příční, Slepá, Školní, U Tří dvorů, V Zahrádkách, Vrchlického, Wolkerova alej, Za Jatkami

Volební okrsek č. 2 je volební místnost v budově Základní školy, ulice Riegrova 600/ 4, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu v části města Předměstí s ulicemi:
Alešova, Boženy Němcové, Havlíčkova, Mánesova, Neumannova orientační čísla 5 a 7, Olbrachtova orientační čísla 32, 34, 38, Rokycanova, Švabinského, Vítězná, Žižkova

Volební okrsek č. 3 je volební místnost v budově Speciální školy, ulice Milady Horákové 488/44, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Předměstí s ulicemi:
Blanická, Horská, Chelčického, Kijevská, Lanškrounská orientační čísla lichá 1A- 15 a sudá 2, 2A, 4, Marie Kudeříkové, Milady Horákové orientační čísla 9, 11, 13 – 54, Neumannova orientační čísla 2, 4, 6, 8, Olbrachtova orientační čísla 2 a 2A, Ottendorferova, Riegrova orientační čísla sudá 2 - 14, Rooseveltova, Tyrše a Fügnera, U Mlýnského potoka

Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Gymnázia, ulice Sokolovská 1638/1, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech města Lačnov a Předměstí s ulicemi: 
Dostojevského, Gorkého, Habrová, Jasanová, Javorová, Jungmannova, Krátká, Lipová, Majakovského, Na Červenici, Na Pláži, Olbrachtova orientační čísla lichá a sudá 4–30, Palackého orientační čísla 4, 4A, 4B, Petrusova, Pražská, Puškinova, Riegrova orientační čísla lichá, Sokolovská, Štítného, T. G. Masaryka orientační čísla sudá 10-48 a lichá 15–33A, Tolstého, Topolová, U Cementárny, U Dolního rybníka, U Městského lesa, U Poličské trati, U Rosničky, U Stezky, Uzavřená

Volební okrsek č. 5 je volební místnost v budově Gymnázia, ulice Sokolovská 1638/1, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Předměstí s ulicemi:
Arménská, Bulharská, Estonská, Gruzínská, Jugoslávská, Kubánská, Litevská, Lotyšská, Maďarská, Na Průhonu , Poličská, Polská, Raisova, Rumunská, Ruská,
Šalounova bez orientačního čísla 15, Tobrucká, U Langrova lesa, U Studeného potoka, V Polích, Vančurova

Volební okrsek č. 6 je volební místnost v budově Lesní správy, ulice Vančurova 1298/1, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Předměstí s ulicemi:
Bohuslava Martinů, Československé armády orientační čísla sudá 12 - 16 a lichá 19 - 21, Dvořákova bez orientačních čísel 16 a 18, Hálkova,
Lázeňská orientační čísla lichá 45-101 a sudá 64-82, Mařákova, Myslbekova, Národního osvobození, Radiměřská orientační číslo 4, Šalounova orientační číslo 15, Štursova

Volební okrsek č. 7 je volební místnost v budově Základní školy, ulice T. G. Masaryka 35/27, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Předměstí s ulicemi:
Československé armády orientační čísla lichá 9-17 a sudá 4 - 10, Dimitrovova, Dvořákova orientační čísla 16 a 18, Fibichova,
Lázeňská orientační čísla sudá 46 a 50, Malé náměstí orientační čísla 10-22, Nová, Palackého bez orientačních čísel 4, 4A, 4B, Richarda Kloudy

Volební okrsek č. 8 je volební místnost v budově Regionálního sdružení sportů, ulice Kapitána Nálepky 1544/39, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech města Předměstí a Lány s ulicemi:
Dělnická, Kapitána Nálepky orientační čísla sudá 12 – 30 a lichá 17 - 59, Na Barikádách, Nejedlého, Nová kolonie, Pavlovova orientační čísla sudá 8 – 42 a lichá 13 - 43, Radiměřská bez orientačního čísla 4, Stará kolonie, Tylova, U Kojeneckého ústavu, U Stadionu orientační čísla sudá 30 – 90 a lichá 15 – 29

Volební okrsek č. 9 je volební místnost v budově Střední zdravotnické školy, ulice Purkyňova 256/9, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech města Předměstí, Město a Lány s ulicemi:
Brněnská orientační čísla sudá, Družstevní, Edvarda Beneše, Erbenova, Horova, Hradební, Hraniční, Hrnčířská, Hybešova, Jiráskova, Josefa Kainara,
Kapitána Nálepky orientační čísla lichá 1 - 15 a sudá 2 - 10, Kollárova, Křivá, Máchova alej, Malé náměstí orientační číslo 24,
náměstí Míru orientační čísla sudá 50 – 92 a lichá 59 - 97, Nerudova, Pavlovova orientační čísla lichá 5 - 11 a sudá 2, 4, 6, Polní, Purkyňova, Soudní, T. G. Masaryka orientační čísla lichá 1 - 11 a sudá 2, 2A, 4, Tkalcovská, U Nemocnice, U Stadionu orientační čísla lichá 1 – 13 a sudá 2 - 28, Vojanova, Zahradní

Volební okrsek č. 10 je volební místnost v budově internátu Středního odborného učiliště a Učiliště, ulice Brněnská 307/28, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech města Předměstí a Lány s ulicemi:
Antonína Slavíčka, Brněnská orientační číslo l, Česká, Dobrovského, Kapitána Jaroše orientační čísla lichá 1 – 45 a sudá 2 - 46, Nad Křížkem, Okružní,
Pod Viaduktem, Slezská, Slovenská, Střední, Svitavská orientační čísla lichá 1 -19, U Hřiště, U Mlýna, U Potoka, U Tří mostů

Volební okrsek č. 11 je volební místnost v budově Domu s pečovatelskou službou, ulice Felberova 715/31, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Lány s ulicemi:
Boční, Dukelská, Felberova orientační číslo 31, Husova, Kapitána Jaroše orientační čísla lichá 47 – 105B a sudá 50 - 98, Kopečná, Křemenákovo, Lánská, Lomená, Luční, Moravská, Na Hrázi, Pionýrská, Požární, Svitavská orientační čísla lichá 21 – 45 a sudá 38 - 64, Tichá, Trávníky, U Křižovatky, U Lávky, U Svitavy,
U Zastávky, Údolní, Úvoz, Zámecká

Volební okrsek č. 12 je volební místnost v budově Základní školy, ulice Felberova 669/2, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Lány s ulicemi:
Mýtní, Svitavská orientační čísla sudá 6 - 36, Větrná

Volební okrsek č. 13 je volební místnost v budově Základní školy, ulice Felberova 669/2, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Lány s ulicemi:
Felberova bez orientačního čísla 31

Volební okrsek č. 14 je volební místnost v budově Mateřské školy Svitavy, Marie Majerové 1910/13, Svitavy, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech města Předměstí a Lačnov s ulicemi:
Bezručova, Bratří Čapků orientační čísla lichá 1 – 5, Jana Švermy, Jana Želivského, Lačnovská, Lanškrounská orientační čísla lichá 19 – 49 a sudá 18 - 50, Lidická, Malá,
Mezi Tratěmi, Nezvalova, Přímá, Revoluční orientační čísla lichá 1 - 7, Říční, Seifertova, Šafaříkova, Tovární

Volební okrsek č. 15 je volební místnost v budově Základní školy Lačnov, ulice Zadní 125/50, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Lačnov s ulicemi:
Hlavní, Na Výsluní, Pod Hrází, Slunečná, U Lačnovského hřiště, U Větrolamu, Za Kolonkou, Zadní

Volební okrsek č. 16 je volební místnost v budově Mateřské školy Svitavy, Marie Majerové 1910/13, Svitavy, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Předměstí s ulicemi:
Bratří Čapků orientační čísla sudá 2 – 6 a lichá 7 - 17, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Revoluční orientační čísla sudá

Volební okrsek č. 17 je volební místnost v budově Základní školy, ulice Felberova 669/2, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Lány s ulicemi:
Františka Halase, Františka Hrubína, Jana Skácela, Jana Wericha, Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce, Na Vějíři, Nad Rybníkem, U Vodárny, Vladimíra Holana

Volební okrsek č. 18 je volební místnost v budově Městského úřadu Svitavy, ulice Dvořákova 2176/3, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města Předměstí v budově:
T. G. Masaryka 5/35