Úvod » Občan a úřad » Informace » Územní plán

Územní plán

Zde najdete přehled platných a projednávaných územně plánovacích dokumentací a podkladů a obcí ORP Svitavy.

Interaktivní územní plán

Návod pro interaktivní územní plán:

  1. Vpravo si zvolte „Vrstvy“
  2. Vyberte si konkrétní územní plán
  3. Aktualizujte mapu pomocí tlačítka „Překreslit“

 

Banín

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 28. 06. 2018)
Projednávaná:        ---
   

Bělá nad Svitavou

Vydaná:        Aktuální znění územního plánu po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP (účinnost od 06. 05. 2020)
zpráva o uplatňování ÚP Bělá nad Svitavou (ke dni 23. 09. 2021)
Územní plán (účinnost od 29. 06. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Bohuňov

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 26. 9. 2019)
Projednávaná:        ---
   

Brněnec

Vydaná:        Aktuální znění po změně č. 2 ÚP Brněnec
Zmena c.2 UP Brnenec (účinnost od 29. 05. 2020).pdf
Změna č.1 ÚP (účinnost od 13. 05. 2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Brněnec ke dni 14. 04. 2021
Územní plán (účinnost od 16. 09. 2009)
Projednávaná:        Zpráva o uplatňování s pokyny pro změnu č. 3
   

Březová nad Svitavou

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po Změně č. 1
Uzemní studie Březová nad Svitavou-lokalita P1+Z3 (účinnost od 25. 9. 2019)
Změna č. 1 ÚP Březová n.Sv (účinnost od 22.06.2021)
zpráva o uplatňování ÚP Březová nad Svitavou (ke dni 16.12.2019)
Územní plán (účinnost od 30. 12. 2015)
Projednávaná:        Obsah Změny č. 2 ÚP Březová
   

Dětřichov

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Dětřichov (ke dni 18. 12. 2017)
Územní plán (účinnost od 25. 10. 2013)
Projednávaná:        návrh zprávy o uplatňování ÚP Dětřichov 2021
   

Hradec nad Svitavou

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP Hradec n. Sv. (účinnost od 4. 1. 2019)
Zpráva o uplatňování ÚP Hradec nad Svitavou (ke dni 08.06.2021)
Územní plán (účinnost od 11. 04. 2013)
Územní studie lokalita č. 10 a 13 (účinnost od 04. 08. 2015)
Územní studie lokalita č. 11 (účinnost od 16.8.2016)
Projednávaná:        ---
   

Chrastavec

Vydaná:        Územní plán Chrastavec (účinnost od 09. 05. 2020)
Projednávaná:        ---
   

Javorník

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP (ke dni 25. 5. 2020)
Územní plán (účinnost od 17. 05. 2012)
Územní studie Javorník (účinnost od 12. 7. 2017)
Projednávaná:        ---
   

Kamenná Horka

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP (ke dni 24. 10. 2017)
Územní plán (účinnost od 25. 07. 2013)
Projednávaná:        Upravený návrh pro opak. VJ
Změna č. 1 -návrh
návrh zprávy o uplatňování ÚP Kamenná Horka
   

Karle

Vydaná:        Změna č. 1 ÚP Karle (účinnost od 27. 7. 2021)
zpráva o uplatňování ÚP Karle (ke dni 25.4.2018)
Územní plán (účinnost od 15. 02. 2014)
Územní studie - lokalita Z7 (účinnost od 15.02.2017)
Projednávaná:        ---
   

Koclířov

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 1
Změna č. 1 UP Koclířov (účinnost od 17. 10. 2020)
Zprava_o_uplatnovani_UP_Koclirov (ke dni 26.04.2019)
Územní plán (účinnost od 19. 08. 2015)
Projednávaná:        ---
   

Kukle

Vydaná:        Zprava_o_uplatnovani_up_Kukle (ke dni 03.07.2019)
Územní plán (účinnost od 24. 04. 2015)
Projednávaná:        ---
   

Lavičné

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Lavičné (ke dni 5. 9. 2018)
Územní plán (účinnost od 05. 06. 2014)
Projednávaná:        ---
   

Mikuleč

Vydaná:        Aktuální znění územního plánu po změně č.1
Změna č. 1 ÚP Mikuleč (účinnost od 04. 11. 2020)
zpráva o uplatňování ÚP Mikuleč ke dni 31.01.2018
Územní plán (účinnost od 21. 11. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Opatov

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 27. 10. 2017)
Projednávaná:        Návrh zprávy o uplatňování ÚP Opatov
   

Opatovec

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Opatovec ke dni 04.02.2021
Územní plán (účinnost od 22. 10. 2008)
Projednávaná:        Změna č. 1 ÚP Opatovec
Změna č. 2 ÚP Opatovec - návrh
úplné znění
   

Pohledy

Vydaná:        Územní plán Pohledy (účinnost od 28. 10. 2020)
Projednávaná:        Změna č. 1 ÚP Pohledy - návrh
   

Radiměř

Vydaná:        Aktuální Územní plán - úplné znění po změně č. 2
Změna č. 1 ÚP Radiměř (účinnost od 18. 01. 2019)
Změna č. 2 ÚP Radiměř (účinnost od 07. 07. 2021)
Zpráva o uplatňování ÚP Radiměř (ke dni 21. 12. 2018)
Územní plán (účinnost od 10. 07. 2014)
Projednávaná:        ---
   

Rohozná

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 27. 06. 2018)
Projednávaná:        ---
   

Rozhraní

Vydaná:        Aktuální znění územního plánu po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP Rozhraní (účinnost od 14.02.2020)
Zpráva o uplatňování ÚP Rozhraní (ke dni 21. 06. 2021)
ÚS Louky-lokality Z3 + Z9 (účinnost od 06.05.2020)
Územní plán (účinnost od 26. 05. 2017)
Projednávaná:        ---
   

Rudná

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 03. 08. 2019)
Projednávaná:        ---
   

Sklené

Vydaná:        Územní plán Sklené (účinnost od 10. 06. 2020)
Projednávaná:        ---
   

Svitavy

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po Změně č. 3
Změna č. 1 ÚP Svitavy (účinnost od 27. 12. 2014)
Změna č. 2 ÚP Svitavy (účinnost od 30. 05. 2018
Změna č. 3 ÚP Svitavy (účinnost od 24.11.2020)
Zpráva o uplatňování ÚP Svitavy (ke dni 30.01.2019)
ÚS lokalita č. 47 - I. etapa Stará kolonie (účinnost od 21. 09. 2017)
ÚS lokalita č. 47 - II etapa Stará kolonie (účinnost od 1.10.2020)
ÚS veřejných prostranství včetně lokalit 42-56-127 (účinnost od 28.06.2018)
Územní plán (účinnost od 29. 10. 2010)
Územní studie - lokalita 40 Studený potok (účinnost od 22. 04. 2014)
Územní studie -lokalita č. 7 U Středního poldru (účinnost od 4. 4. 2017)
Územní studie lokalit rekreace(účinnost od 7. 2. 2018)
Územní studie lokalita 12 - Slunečná (účinnost od 23. 10. 2017)
Územní studie-lokalita 59-nová (účinnost od 27.07.2016)
Projednávaná:        obsah změny č. 4 ÚP Svitavy
   

Študlov

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 08. 11. 2019)
Projednávaná:        ---
   

Vendolí

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 2
Změna č. 2 ÚP Vendolí (účinnost od 14. 08. 2021)
změna č. 1 ÚP (účinnost od 14. 05. 2019)
zpráva o uplatňování ÚP Vendolí ke dni 29.10.2020
Územní plán (účinnost od 10. 08. 2012)
Projednávaná:        ---
   

Vítějeves

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Vítějeves (ke dni 26. 3. 2018)
Územni studie Vitejeves, (účinnost od 8. 6. 2020)
Územní plán (účinnost od 22. 01. 2014)
Projednávaná:        Změna č_1-návrh pro VJ
   

Želivsko

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 31. 05. 2018)
Projednávaná:        ---