Úvod » Občan a úřad » Informace » Územní plány, územně plánovací podklady

Územní plány, územně plánovací podklady

Zde najdete přehled platných a projednávaných územně plánovacích dokumentací a podkladů obcí ORP Svitavy.

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy – úplná aktualizace 2020

Interaktivní územní plán

Návod pro interaktivní územní plán:

  1. Vpravo si zvolte „Vrstvy“
  2. Vyberte si v rozbalovací nabídce konkrétní územní plán nebo jiné údaje o území
  3. Aktualizujte mapu pomocí tlačítka „Překreslit“ nebo posunem či přiblížením v mapě

 

Územní systém ekologické stability ORP Svitavy (.zip, 152 MB)

Banín

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Banín ke dni 7. 11. 2022
Územní plán (účinnost od 28. 06. 2018)
Projednávaná:        ---
   

Bělá nad Svitavou

Vydaná:        Aktuální znění územního plánu po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP (účinnost od 06. 05. 2020)
zpráva o uplatňování ÚP Bělá nad Svitavou (ke dni 23. 09. 2021)
Územní plán (účinnost od 29. 06. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Bohuňov

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 26. 9. 2019)
Projednávaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Bohuňov - návrh
   

Brněnec

Vydaná:        Aktuální znění ÚP Brněnec po změně č. 4
Zmena c.2 UP Brnenec (účinnost od 29. 05. 2020).pdf
Změna č. 3 ÚP Brněnec (účinnost od 26.04.2023)
Změna č. 4 ÚP Brněnec (účinnost od 15. 05. 2024)
Změna č.1 ÚP (účinnost od 13. 05. 2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Brněnec ke dni 14. 04. 2021
Územní plán (účinnost od 16. 09. 2009)
Projednávaná:        ---
   

Březová nad Svitavou

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po Změně č. 1
Uzemní studie Březová nad Svitavou-lokalita P1+Z3 (účinnost od 25. 9. 2019)
Změna č. 1 ÚP Březová n.Sv (účinnost od 22.06.2021)
Zpráva o uplatňování ÚP Březová nad Svitavou (účinnost ke dni 19. 3. 2024)
Územní plán (účinnost od 30. 12. 2015)
Projednávaná:        Změna 3 ÚP Březová nSv-návrh
Změna č. 2 ÚP Březová nad Svitavou
úplné znění po změně č. 2
   

Dětřichov

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Dětřichov (ke dni 13.12.2021)
Územní plán (účinnost od 25. 10. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Hradec nad Svitavou

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP Hradec n. Sv. (účinnost od 4. 1. 2019)
Zpráva o uplatňování ÚP Hradec nad Svitavou (ke dni 08.06.2021)
Územní plán (účinnost od 11. 04. 2013)
Územní studie lokalita č. 10 (účinnost od 06. 04. 2022)
Územní studie lokalita č. 11 (účinnost od 16.8.2016)
Územní studie lokalita č. 13 (účinnost od 04. 08. 2015)
Projednávaná:        ---
   

Chrastavec

Vydaná:        Územní plán Chrastavec (účinnost od 09. 05. 2020)
Projednávaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Chrastavec - návrh
   

Javorník

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP (ke dni 25. 5. 2020)
Územní plán (účinnost od 17. 05. 2012)
Územní studie Javorník (účinnost od 12. 7. 2017)
Projednávaná:        Uplatňování ÚP Javorník - návrh zprávy
   

Kamenná Horka

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po Změně č. 1
Změna č. 1 ÚP Kamenná Horka (ke dni 25. 02. 2022
Zpráva o uplatňování ÚP Kamenná Horka(ke dni 16.11.2021)
Územní plán (účinnost od 25. 07. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Karle

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP Karle (účinnost od 27. 7. 2021)
zpráva o uplatňování ÚP Karle (ke dni 27.04.2022)
Územní plán (účinnost od 15. 02. 2014)
Územní studie - lokalita Z7 (účinnost od 15.02.2017)
Projednávaná:        ---
   

Koclířov

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 1
Změna č. 1 UP Koclířov (účinnost od 17. 10. 2020)
zpráva o uplatňování ÚP Koclířov ke dni 30.11.2023
Územní plán (účinnost od 19. 08. 2015)
Projednávaná:        ---
   

Kukle

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Kukle (ke dni 22.06.2023)
Územní plán (účinnost od 24. 04. 2015)
Projednávaná:        ---
   

Lavičné

Vydaná:        Zpráva o uplatňovaní ÚP Lavičné (ke dni 14.9.2022)
Zpráva o uplatňování ÚP Lavičné (ke dni 5. 9. 2018)
Územní plán (účinnost od 05. 06. 2014)
Projednávaná:        ---
   

Mikuleč

Vydaná:        Aktuální znění územního plánu po změně č.1
Změna č. 1 ÚP Mikuleč (účinnost od 04. 11. 2020)
Zpráva o uplatňování ÚP Mikuleč (ke dni 2.2.2022)
Územní plán (účinnost od 21. 11. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Opatov

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Opatov(ke dni 09.12.2021)
Územní plán (účinnost od 27. 10. 2017)
Projednávaná:        ---
   

Opatovec

Vydaná:        Aktuální znění po Změně č. 2
Změna č. 1 ÚP Opatovec (účinnost od 10. 11. 2021)
Změna č. 2 ÚP Opatovec (účinnost od 12. 5. 2022)
Zpráva o uplatňování ÚP Opatovec ke dni 04.02.2021
Územní plán (účinnost od 22. 10. 2008)
Projednávaná:        ---
   

Pohledy

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po Změně č. 2
Změna č. 2 ÚP Pohledy (účinnost od 30.3.2023)
Územní plán Pohledy (účinnost od 28. 10. 2020)
Projednávaná:        návrh Zmněy č. 3 ÚP Pohledy
   

Radiměř

Vydaná:        Aktuální Územní plán - úplné znění po změně č. 2
Změna č. 1 ÚP Radiměř (účinnost od 18. 01. 2019)
Změna č. 2 ÚP Radiměř (účinnost od 07. 07. 2021)
Zpráva o uplatňování ÚP Radiměř (ke dni 9. 12. 2022)
Územní plán (účinnost od 10. 07. 2014)
Projednávaná:        ---
   

Rohozná

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Rohozná ke dni 26. 08. 2022
Územní plán (účinnost od 27. 06. 2018)
Projednávaná:        ---
   

Rozhraní

Vydaná:        Aktuální znění územního plánu po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP Rozhraní (účinnost od 14.02.2020)
Zpráva o uplatňování ÚP Rozhraní (ke dni 21. 06. 2021)
ÚS Louky-lokality Z3 + Z9 (účinnost od 06.05.2020)
Územní plán (účinnost od 26. 05. 2017)
Územní studie lokality Z3 (účinnost od 8. 3. 2023)
Projednávaná:        ---
   

Rudná

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Rudná (ke dni 17.1.2024)
Územní plán (účinnost od 03. 08. 2019)
Projednávaná:        ---
   

Sklené

Vydaná:        Územní plán Sklené (účinnost od 10. 06. 2020)
Projednávaná:        ---
   

Svitavy

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 4
Změna č. 1 ÚP Svitavy (účinnost od 27. 12. 2014)
Změna č. 2 ÚP Svitavy (účinnost od 30. 05. 2018
Změna č. 3 ÚP Svitavy (účinnost od 24.11.2020)
Změna č. 4 ÚP Svitavy (účinnost od 6.4.2023)
Zpráva o uplatňování ÚP Svitavy (ke dni 301.2023)
ÚS lokalita č. 47 - I. etapa Stará kolonie (účinnost od 21. 09. 2017)
ÚS lokalita č. 47 - II. etapa Stará kolonie (účinnost od 15.02.2022)
ÚS veřejných prostranství včetně lokalit 42-56-127 (účinnost od 28.06.2018)
Územní plán (účinnost od 29. 10. 2010)
Územní studie - lokalita 40 Studený potok (účinnost od 22. 04. 2014)
Územní studie -lokalita č. 7 U Středního poldru (účinnost od 4. 4. 2017)
Územní studie lokalit rekreace(účinnost od 7. 2. 2018)
Územní studie lokalita 12 - Slunečná (účinnost od 23. 10. 2017)
Územní studie-lokalita 59-nová (účinnost od 27.07.2016)
Projednávaná:        ---
   

Študlov

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 08. 11. 2019)
Projednávaná:        Zpráva o uplatňování ÚP - návrh
   

Vendolí

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 3
Změna č. 2 ÚP Vendolí (účinnost od 14. 08. 2021)
Změna č. 3 ÚP Vendolí (účinnost od 11. 5. 2024)
změna č. 1 ÚP (účinnost od 14. 05. 2019)
zpráva o uplatňování ÚP Vendolí ke dni 29.10.2020
Územní plán (účinnost od 10. 08. 2012)
Projednávaná:        ---
   

Vítějeves

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 1
Změna č. 1. ÚP (účinnost od 31. 8. 2022)
Zpráva o uplatňování ÚP Vítějeves (ke dni 11.4.2022)
Územni studie Vitejeves, (účinnost od 8. 6. 2020)
Územní plán (účinnost od 22. 01. 2014)
Projednávaná:        ---
   

Želivsko

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Želivsko ke dni 30.12.2022
Územní plán (účinnost od 31. 05. 2018)
Projednávaná:        ---