Náměty a přípomínky přijímá správce portálu : Ing. arch. František Stratil, tel. 461 550 210, Správce GIS