Náměty a přípomínky přijímá správce portálu : Ladislav Bílý, tel. 461 550 433, Ladislav Bílý