Kontakty

Tel.: 461 550 211
Fax: 461 532 141

Městský úřad Svitavy
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: 9005-520591/0100

Datová schránka Města Svitavy ID: 6jrbphg
schránka je typu OVM (Orgán veřejné moci).

Návod a zásady jak komunikovat s úřadem

E-mail: posta@svitavy.cz
 

Budovy úřadu

 

Pracovní doba úřadu

Pracovní dobu uvádíme individuálně na stránkách jednotlivých odborů

Info Jméno Pevná linka Mobil Budova
Starosta Mgr. Bc. David Šimek, MBA 461 550 311 732 504 588 A
1. místostarosta Pavel Čížek 461 550 311 604 202 406 A
2. místostarostka Mgr. Ditta Kukaňová   776 678 048 A
Tajemník městského úřadu Bc. Lubomír Dobeš 461 550 311 606 884 871 A
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Iva Kumhálová, MPA 461 550 308 730 183 898 A
Tisková mluvčí Mgr. Kateřina Kotasová 461 550 319 606 526 788 A

Odbor kancelář starosty a tajemníka

 
Právník Mgr. Tereza Cimburek Michalová  461 550 317   A
Vnitřní kontrola Mgr. Iva Kumhálová, MPA 461 550 313   A
Mzdová účetní Jana Fickerová 461 550 316   B
Prevence kriminality PhDr. Erich Stündl 461 550 314 603 161 453 A
Personalistka Mgr. Ludmila Valenová 461 550 315   B
Sekretariát  
  Renata Klemšová 461 550 312 606 536 043 A
  Zdeňka Simonová 461 550 318 733 598 609 A
Oddělení informatiky  
Vedoucí oddělení Ing. Libor Dynka 461 550 432 724 325 324 C
  Martin Flígl 461 550 434 737 124 998 C
  Petr Dočekal 461 550 431 724 133 180 C
Webmaster Tomáš Popelka, DiS. 461 550 435 733 598 608 C
  Mgr. Petr Walter 461 550 436 734 403 060 C

Odbor dopravy

 
Vedoucí odboru Bc. Jana Šneková 461 550 460 737 275 712 B
  Bc. Markéta Vařejková 461 550 465   B
Registr vozidel  
  Pavla Báčová 461 550 478 733 679 673 B
  Zdeňka Hajli 461 550 474   B
  Romana Krenarová 461 550 474   B
  Věra Petranová 461 550 471   B
Registr řidičů  
  Věra Králová 461 550 473   B
Zkušební komisař Mgr. Radomil Štrumfa 461 550 472   B
  Petra Ondříčková 461 550 476   B
Přestupkové řízení  
  Mgr. Tereza Diblíková 461 550 463   B
  Bc. Jana Marvánová 461 550 464   B
  Bc. Erika Niklová, DiS. 461 550 461   B
Úsek silničního hospodářství  
  Radek Dirr 461 550 462 606 709 934 B
  Michaela Zdražilová 461 550 477 606 768 245 B
Úsekové měření  
  Soňa Hocková 461 550 466   B
  Blanka Klejchová 461 550 475   B

Odbor financí

 
Vedoucí odboru Ing. Helena Koudelková 461 550 440 602 238 653 C
  Renata Brandová 461 550 441   C
  Aleš Holík 461 550 442   C
  Petra Kučerová 461 550 448   C
  Miluše Teplá 461 550 443   C
Úsek účetnictví  
Vedoucí úseku Zuzana Válková 461 550 452   C
  Iveta Benková 461 550 454 733 536 438 C
  Petra Doubková 461 550 450   C
  Jaroslava Josková 461 550 453   C
  Věra Pallová 461 550 451   C
Poplatek ze psů a z pobytu  
  Bc. Lucie Odstrčilíková 461 550 445   C
  Ilona Svobodová 461 550 444   C
Exekuční oddělení  
Vedoucí oddělení Bc. Pavla Petrželová 461 550 447   C
  Petra Kočvarová 461 550 446   C
  Bc. Zuzana Havlíková 461 550 449   C
  Alena Černá, DiS. 461 550 456   C

Odbor rozvoje města

 
Vedoucí odboru Ing. Milan Oblouk 461 550 270 724 757 433 D
  Irena Slabá 461 550 271 721 569 614 D
  Jakub Marek 461 550 272 732 118 730 D
  Miluše Nová 461 550 273 739 040 159 D
  Jiří Šašek 461 550 274 724 186 239 D
  Ing. Zdeněk Dvořák   705 710 387 D
Oddělení bytové  
Vedoucí oddělení Ing. Alena Tomášková 461 550 260 721 829 966 C
  Hana Vodehnalová 461 550 261 739 571 866 C
  Jaroslav Kopecký 461 550 265 728 858 653 C
  Danuta Kotková 461 550 266 730 183 896 C
  Eva Maivaldová 461 550 263 602 775 803 C
  Alena Peterková 461 550 261 739 571 866 C
  Ing. Miroslava Škrancová 461 550 264 731 634 922 C
Oddělení majetkové  
Vedoucí oddělení Jaroslava Lindušková 461 550 321 724 263 598 A
  Ivana Samuelová 461 550 322 730 183 889 A
  Bc. Andrea Veselá 461 550 323 730 183 891 A

Odbor obecní živnostenský úřad

 
Vedoucí odboru Mgr. Rudolf Grim 461 550 280 724 186 235 C
Kontrola Anežka Kovářová 461 550 285 721 569 524 C
Registrace  
  Lenka Bednářová 461 550 283   C
  Pavlína Nechvíle 461 550 281   C
  Lenka Nováková 461 550 284 737 275 708 C

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 
Vedoucí odboru Bc. Šárka Řehořová 461 550 220 724 325 322 C
  Jitka Vodvárková 461 550 217   C
Oddělení sociální péče  
Vedoucí oddělení Bc. Eva Huschková 461 550 223 606 768 243 C
  Lenka Bekeová 461 550 229 721 359 728 C
  Bc. Miroslav Zemánek 461 550 221 721 800 627 C
  Mgr. Kateřina Ciencialová, DiS. 461 550 227 730 183 895 C
  Bc. Pavlína Vraspírová, DiS. 461 550 219 737 781 829 C
  Mgr. Olga Šánová   605 061 694 C
  Šárka Hnátová, DiS.   605 061 781 C
Oddělení prevence a sociálně právní ochrany  
Vedoucí oddělení Bc. Světlana Richtrová 461 550 213 724 325 320 C
  Bc. Zuzana Čížková, DiS. 461 550 239 734 437 308 C
  Kateřina Drdlová, DiS. 461 550 214 731 664 647 C
  Bc. Michaela Holíková, DiS. 461 550 228 734 596 712 C
  Mgr. Jitka Říhová 461 550 215 731 664 648 C
  Bc. Veronika Sauerová 461 550 218 603 117 618 C
  Bc. Jana Veselá, DiS. 461 550 216 724 325 321 C

Odbor správních činností

 
Vedoucí odboru Mgr. Ing. Pavla Velecká 461 550 410 721 841 969 B
Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel  
Příjem žádostí Lenka Brhelová, DiS. 461 550 417 734 266 606 B
Příjem žádostí Hana Krušinová 461 550 414 734 266 606 B
Výdej hotových dokladů Jaroslava Phamová 461 550 413   B
Czech POINT  
  Bc. Anna Peňázová, DiS. 461 550 415   B
Matrika  
  Marcela Górecká 461 550 412 731 677 735 A
  Renata Johanidesová 461 550 411 731 677 735 A
Oddělení přestupkové  
Vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Moravcová 461 550 330 602 228 335 A
  Lenka Botošová 461 550 331   A
  Jan Vacek, DiS. 461 550 332   A
  Pavlína Letá 461 550 333   A

Odbor školství a kultury

 
Vedoucí odboru     D
  Jitka Faršolasová 731 174 850 D
  Mgr. Kateřina Junková 731 061 009 D
  Martina Kočvarová 731 186 955 D

Odbor vnitřní správy

 
Vedoucí odboru Mgr. Jitka Svobodová 461 550 400 737 275 711 B
  Dana Dudková 461 550 403 739 003 707 B
  Eva Mašlánová 461 550 404   B
Krizové řízení Lenka Parolková, DiS. 461 550 406 723 500 011 B
Úsek spisové služby  
Spisovna úřadu Janeta Kratochvílová 461 550 407   B
Podatelna budova Dvořákova 3  
  Michaela Rybáková 461 550 402   B
  Alena Vlachová 461 550 401   B
Podatelna budova T. G. Masaryka 25  
  Gizela Padyásková 461 550 212   C
  Hana Vraspírová 461 550 212   C
  Ústředna úřadu 461 550 211    
Oddělení správy budov  
Vedoucí oddělení Michal Nedoma 461 550 420 731 186 795 B

Odbor životního prostředí

 
Vedoucí odboru Ing. Marek Antoš 461 550 240 602 108 520 C
Ekonomika Alena Štěpánková 461 550 252 737 275 717 C
Oddělení ochrany přírody, zemědělského půdního fondu, lesního a odpadového hospodářství  
Vedoucí oddělení - odpadové hospodářství, rybářství Ing. Vít Baránek, Ph.D. 461 550 251 723 166 583 C
Zemědělský půdní fond Ing. Renata Karlíková 461 550 242 721 364 561 C
Ochrana přírody, kácení dřevin Hana Gregorová 461 550 245 730 193 256 C
Lesy, myslivost Miroslav Odvárka 461 550 244   C
Městská zeleň Soňa Šemberová 461 550 243 739 575 585 C
Přestupky, ochrana zvířat Bc. Jiří Hainc 461 550 241 739 072 230 C
Oddělení vodního hospodářství a ochrany ovzduší  
Vedoucí oddělení - vodní hospodářství Ing. Václav Košňar 461 550 250 724 186 242 C
Vodní hospodářství Ing. Kamila Bílá 461 550 255 734 517 518 C
Ochrana ovzduší Ing. Iva Hamerská 461 550 256 737 275 709 C
Poplatek za komunální odpad  
  Jana Alexová 461 550 253   C
  Lenka Štarmanová 461 550 254   C

Odbor výstavby

 
Vedoucí odboru Mgr. Roman Poláček 461 550 230 602 776 724 C
  Lenka Lustyková 461 550 232 604 297 410 C
  Renata Havranová 461 550 231   C
Stavební úřad  
  Michal Fukar 461 550 233 605 102 893 C
  Luděk Harašta 461 550 235 602 776 719 C
  Lenka Makovská 461 550 234 606 709 948 C
  Ing. Helena Kocumová 461 550 236 737 275 714 C
  Bc. Hana Vodehnalová 461 550 292 605 851 720 C
Úřad územního plánování  
  Dagmar Korcová 461 550 291 602 776 716 C
  Ing. arch. František Stratil 461 550 210 737 208 641 C
  Ing. Michaela Coufalová 461 550 237 605 860 475 C

Útvar interního auditu

 
  Bc. Jitka Radiměřská, DiS. 461 550 306 737 275 713 B

Městská policie Svitavy

 
Velitel Mgr. Rostislav Bednář 461 550 340 737 275 710 A
Stálá služba 461 530 300 461 550 341 721 846 188 A

Centrum podpory projektů

 
  Mgr. Veronika Košťálová 461 550 430   C
  Ing. Veronika Šlamborová 461 550 437   C

Městské informační centrum

 
Vedoucí organizační složky Mgr. Petr Šmerda 461 532 057 724 365 447  
Manažerka komunikace Bc. Petra Soukupová   606 709 946  
  Jiří Zdražil, DiS. 461 534 300    
Stánkový prodej Jan Liška 461 534 300 734 685 285  

Sociální služby města Svitavy

 
Vedoucí organizační složky Bc. Sandra Karpíšková, DiS.   723 055 493  
Noclehárna, nízkoprahové denní centrum Jana Kratochvílová, DiS.   703 187 848  
Azylový dům Bc. Kamila Wanecká   703 187 849  
Terénní programy Bc. Adéla Cvrkalová, DiS.   730 183 894