Kontakty

Tel.: 461 550 211
Fax: 461 532 141

Městský úřad Svitavy
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: 9005-520591/0100

Datová schránka Města Svitavy ID: 6jrbphg
schránka je typu OVM (Orgán veřejné moci).

Návod a zásady jak komunikovat s úřadem

E-mail: radnice@svitavy.cz
 

Pracovní doba úřadu

Pracovní dobu uvádíme individuálně na stránkách jednotlivých odborů

Starosta Mgr. Bc. David Šimek, MBA 461 550 311 732 504 588
1. místostarosta Pavel Čížek 461 550 311 604 202 406
2. místostarostka Mgr. Ditta Kukaňová   776 678 048
Tajemník městského úřadu Bc. Lubomír Dobeš 461 550 311 606 884 871
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Iva Kumhálová 461 550 308 730 183 898
Tisková mluvčí Mgr. Kateřina Kotasová 461 550 319 606 526 788
Odbor kancelář starosty a tajemníka
Právník JUDr. Jaroslava Báčová 461 550 317  
Vnitřní kontrola Jaroslava Pásková 461 550 313  
Mzdová účetní Marie Riedlová 461 550 316  
Prevence kriminality PhDr. Erich Stündl 461 550 314 603 161 453
Personalistka Mgr. Ludmila Valenová 461 550 315  
Sekretariát
  Renata Klemšová 461 550 312 606 536 043
  Zdeňka Simonová 461 550 318 733 598 609
Oddělení informatiky
Vedoucí oddělení Ing. Libor Dynka 461 550 432 724 325 324
  Martin Flígl 461 550 434  
  Petr Dočekal 461 550 431 724 133 180
Webmaster Tomáš Popelka, DiS. 461 550 435 733 598 608
  Ing. Zdeněk Ryšánek 461 550 436 731 681 157
Odbor dopravy
Vedoucí odboru Bc. Jana Šneková 461 550 460 737 275 712
  Bc. Markéta Vařejková 461 550 465  
Registr vozidel
  Pavla Báčová 461 550 478 733 679 673
  Zdeňka Hajli 461 550 474  
  Romana Krenarová 461 550 474  
  Věra Petranová 461 550 471  
Registr řidičů
  Věra Králová 461 550 473  
Zkušební komisař Mgr. Radomil Štrumfa 461 550 472  
  Petra Ondříčková 461 550 476  
Přestupkové řízení
  Mgr. Tereza Diblíková 461 550 463  
  Bc. Jana Marvánová 461 550 464  
  Bc. Erika Niklová, DiS. 461 550 461  
Úsek silničního hospodářství
  Radek Dirr 461 550 462 606 709 934
  Michaela Zdražilová 461 550 477 606 768 245
Úsekové měření
  Soňa Hocková 461 550 466  
  Blanka Klejchová 461 550 475  
Odbor financí
Vedoucí odboru Ing. Helena Koudelková 461 550 440 602 238 653
  Renata Brandová 461 550 441  
  Aleš Holík 461 550 442  
  Petra Kučerová 461 550 448  
  Miluše Teplá 461 550 443  
Úsek účetnictví
Vedoucí úseku Zuzana Válková 461 550 452  
  Iveta Benková 461 550 454 733 536 438
  Petra Doubková 461 550 450  
  Jaroslava Josková 461 550 453  
  Věra Pallová 461 550 451  
Poplatek ze psů a z pobytu
  Bc. Lucie Odstrčilíková 461 550 445  
  Ilona Svobodová 461 550 444  
Exekuční oddělení
Vedoucí oddělení Bc. Pavla Petrželová 461 550 447  
  Petra Kočvarová 461 550 446  
  Bc. Zuzana Havlíková 461 550 449  
  Alena Černá, DiS. 461 550 456  
Odbor rozvoje města
Vedoucí odboru Ing. Milan Oblouk 461 550 270 724 757 433
  Irena Slabá 461 550 271 721 569 614
  Jakub Marek 461 550 272 732 118 730
  Miluše Nová 461 550 273 739 040 159
  Jiří Šašek 461 550 274 724 186 239
Oddělení bytové
Vedoucí oddělení Ing. Alena Tomášková 461 550 260 721 829 966
  Zuzana Ehrenbergerová 461 550 261 739 571 866
  Jaroslav Kopecký 461 550 265 728 858 653
  Danuta Kotková 461 550 266 730 183 896
  Eva Maivaldová 461 550 263 602 775 803
  Alena Peterková 461 550 261 739 571 866
  Ing. Miroslava Škrancová 461 550 264  
Oddělení majetkové
Vedoucí oddělení Jaroslava Lindušková 461 550 321 724 263 598
  Ivana Samuelová 461 550 322 730 183 889
  Bc. Andrea Veselá 461 550 323 730 183 891
Odbor obecní živnostenský úřad
Vedoucí odboru Mgr. Rudolf Grim 461 550 280 724 186 235
Kontrola Anežka Kovářová 461 550 285 721 569 524
Registrace
  Lenka Bednářová 461 550 283  
  Pavlína Nechvíle 461 550 281  
  Lenka Nováková 461 550 284 737 275 708
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vedoucí odboru Bc. Šárka Řehořová 461 550 220 724 325 322
  Jitka Vodvárková 461 550 217  
Oddělení sociální péče
Vedoucí oddělení Bc. Eva Huschková 461 550 223 606 768 243
  Lenka Bekeová 461 550 229 721 359 728
  Mgr. Kateřina Ciencialová, DiS. 461 550 227 730 183 895
Oddělení prevence a sociálně právní ochrany
Vedoucí oddělení Bc. Světlana Richtrová 461 550 213 724 325 320
  Bc. Zuzana Čížková, DiS. 461 550 239 734 437 308
  Kateřina Drdlová, DiS. 461 550 214 731 664 647
  Bc. Michaela Holíková, DiS. 461 550 228 734 596 712
  Mgr. Jitka Říhová 461 550 215 731 664 648
  Bc. Veronika Ondroušková 461 550 218 603 117 618
  Bc. Jana Veselá, DiS. 461 550 216 724 325 321
Odbor správních činností
Vedoucí odboru Mgr. Ing. Pavla Velecká 461 550 410 721 841 969
Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel
Příjem žádostí Lenka Brhelová, DiS. 461 550 417 734 266 606
Příjem žádostí Hana Krušinová 461 550 414 734 266 606
Výdej hotových dokladů Jaroslava Phamová 461 550 413  
Czech POINT
  Bc. Anna Peňázová, DiS. 461 550 415  
Matrika
  Marcela Górecká 461 550 412 731 677 735
  Renata Johanidesová 461 550 411 731 677 735
Oddělení přestupkové
Vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Moravcová 461 550 330 602 228 335
  Lenka Botošová 461 550 331  
  Mgr. David Dospiva 461 550 332  
  Pavlína Letá 461 550 333  
Odbor školství a kultury
Vedoucí odboru Bc. Světlana Češková 461 550 200 605 859 499
  Jitka Faršolasová 461 550 204 731 174 850
  Ing. Dagmar Stojaspalová 461 550 201 731 061 009
  Martina Kočvarová 461 550 203 731 186 955
Odbor vnitřní správy
Vedoucí odboru Mgr. Jitka Svobodová 461 550 400 737 275 711
  Dana Dudková 461 550 403 739 003 707
  Eva Mašlánová 461 550 404  
Krizové řízení Bc. Hana Navrátilová 461 550 406 723 500 011
Úsek spisové služby
Spisovna úřadu Janeta Kratochvílová 461 550 407  
Podatelna budova Dvořákova 3
  Michaela Rybáková 461 550 402  
  Alena Vlachová 461 550 401  
Podatelna budova T. G. Masaryka 25
  Gizela Padyásková 461 550 212  
  Hana Vraspírová 461 550 212  
  Ústředna úřadu 461 550 211  
Oddělení správy budov
Vedoucí oddělení Michal Nedoma 461 550 420 731 186 795
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru Ing. Marek Antoš 461 550 240 602 108 520
Ekonomika Bc. Radka Halberštátová 461 550 252 737 275 117
Oddělení ochrany přírody, zemědělského půdního fondu, lesního a odpadového hospodářství
Vedoucí oddělení - odpadové hospodářství, rybářství Ing. Vít Baránek, Ph.D. 461 550 251 723 166 583
Zemědělský půdní fond Ing. Renata Karlíková 461 550 242 721 364 561
Ochrana přírody, kácení dřevin Hana Gregorová 461 550 245 730 193 256
Lesy, myslivost Miroslav Odvárka 461 550 244  
Městská zeleň Soňa Šemberová 461 550 243 739 575 585
Přestupky, ochrana zvířat Bc. Jiří Hainc 461 550 241 739 072 230
Oddělení vodního hospodářství a ochrany ovzduší
Vedoucí oddělení - vodní hospodářství Ing. Václav Košňar 461 550 250 724 186 242
Vodní hospodářství Ing. Kamila Bílá 461 550 255 734 517 518
Ochrana ovzduší Ing. Iva Hamerská 461 550 256 737 275 709
Poplatek za komunální odpad
  Jana Alexová 461 550 253  
  Lenka Štarmanová 461 550 254  
Odbor výstavby
Vedoucí odboru Bc. Roman Poláček 461 550 230 602 776 724
Správce Geografického informačního systému Ladislav Bílý 461 550 433 733 536 443
  Lenka Lustyková 461 550 232 604 297 410
  Renata Havranová 461 550 231  
Úřad územního plánování
  Dagmar Korcová 461 550 291 602 776 716
  Ing. arch. František Stratil 461 550 210 737 208 641
  Ing. Michaela Coufalová 461 550 237 605 860 475
Stavební úřad
  Michal Fukar 461 550 233 605 102 893
  Luděk Harašta 461 550 235 602 776 719
  Lenka Makovská 461 550 234 606 709 948
Útvar interního auditu
  Ing. Žaneta Vomáčková 461 550 306 737 275 713
Městská policie Svitavy
Velitel Mgr. Rostislav Bednář 461 550 340 737 275 510
Stálá služba 461 530 300 461 550 341 721 846 188
Centrum podpory projektů
  Mgr. Veronika Košťálová 461 550 437  
Městské informační centrum
Vedoucí organizační složky Mgr. Petr Šmerda 461 532 057 724 365 447
Manažerka komunikace Bc. Petra Soukupová   606 709 946
  Jiří Zdražil, DiS. 461 534 300  
Stánkový prodej Leona Haraštová 461 534 300 734 685 285
Sociální služby města Svitavy
Vedoucí organizační složky Bc. Sandra Pařízková, DiS.   723 055 493
Noclehárna, nízkoprahové denní centrum Jana Kratochvílová, DiS.   703 187 848
Azylový dům Bc. Kamila Wanecká   703 187 849
Terénní programy Bc. Adéla Cvrkalová, DiS.   703 187 850
Terénní programy Bc. Romana Kopecká. DiS.   703 183 894