Úvod » Návod a zásady jak komunikovat s úřadem

Návod a zásady jak komunikovat s úřadem

Pro komunikaci s příslušným pracovníkem městského úřadu klikněte na jeho jméno. Objeví se okno pro zaslání příspěvku (dotazu, připomínky, námětu, podnětu či sdělení). Pokud nebudete vědět, komu máte poslat své sdělení, může využít univerzální adresu radnice@svitavy.cz  (odpověď či reakci na sdělení musíte však očekávat s mírným zpožděním).

Po přijetí sdělení se jím bude příslušný pracovník městského úřadu zabývat, bude-li ze sdělení vyplývat nutnost písemné reakce (odpovědi), učiní tak pracovník neodkladně.

V kompletním přehledu kontaktů je uvedena kromě příslušného odboru či útvaru také kompetence pracovníka (pokud určitou speciální kompetencí disponuje).

Pro zaslání podání dle správního nebo daňového řádu je určena adresa posta@svitavy.cz.