Úvod » O městě » Organizace a instituce » Bezpečnost » Městská policie

Městská policie

Městská policie Svitavy působí na území Svitav od roku 1992. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 3/1992. vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu Svitav.

Sídlo:
T. G. Masaryka 5/35

Kontakt:
tel.: 461 550 341
mob.: 721 846 188
e-mail: mp@svitavy.cz

Facebookové stránky městské policie Svitavy.

Velitel:
Mgr. Bc. Rostislav Bednář
tel.: 461 550 340
mob.: 737 275 710
e-mail: rostislav.bednar@svitavy.cz

Úřední hodiny:
PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Nepřetržitý 24 hodinový režim pro příjem oznámení a podnětů

Tísňová linka: 156

Městský kamerový systém (MKS).
Úsekové měření rychlosti ve správním obvodu ORP Svitavy.

 

Zprávy o činnosti Městské policie Svitavy