Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Městská policie slaví 30 let

Městská policie slaví 30 let

27. 5. 2022

Městská policie Svitavy působí na území Svitav již 30 let. Za dobu existence v ní sloužilo přes šedesát strážníků. V dnešní době se jich stará o pořádek ve městě devatenáct.

MP Svitavy byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 3/1992, která nabyla účinnosti 17. června 1992. Konkrétně na tento den tedy připadá třicetileté výročí. To si připomene MP Svitavy letos hned třemi akcemi.

Tou první je den otevřených dveří v sobotu 28. května. Od 14 do 18 hodin budete mít možnost nahlédnout na vybavení služebny, městský kamerový systém, prohlédnout si služební vozidlo a další pomůcky, které strážníci využívají při běžné hlídkové činnosti. Pro děti jsou nachystány také malé úkoly a jedna soutěž.

K 30. výročí založení si městská policie nadělila dva nové maskoty a vyhlašuje soutěž o jejich jména. Návrhy můžete osobně sdělit právě na dni otevřených dveří MP. „Majitel“ vybraného návrhu dostane drobný dárek.

 

Všichni jste v sobotu srdečně vítáni, tak přijďte sobe i dětem přiblížit práci strážníků.

 

Kateřina Kotasová