Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Kácení kůrovcem napadených smrků ve Vodárenském lese

Kácení kůrovcem napadených smrků ve Vodárenském lese

6. 9. 2021

Ve Vodárenském lese dochází z důvodu preventivní ochrany před kůrovcem ke kácení, které by mělo být ukončeno v pátek 10. 9. 2021. Následně proběhne drcení klestu a příprava ploch na podzimní zalesnění. K obnově holin budou použity převážně listnaté dřeviny (buk, dub, lípa, javor atd.) a v menším zastoupení jehličnaté dřeviny, především jedle. 
Prosíme občany o shovívavost a případné omezení pohybu v této lokalitě. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti.  

Kateřina Kotasová