Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Je nutné zaplatit za odpady

Je nutné zaplatit za odpady

13. 6. 2022

Poplatek za komunální odpad je pro rok 2022 stanoven ve výši 828 Kč na osobu za kalendářní rok a je splatný do 30. června 2022.  Zaplatit ho lze pouze jednorázově, a to:

  • v hotovosti nebo kartou v budově městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 25, 
  • bezhotovostním převodem na bankovní účet města, 
  • složenkou.

 

Informace k úhradě poplatku (bezhotovostní převod, variabilní symbol, číslo účtu atd.) lze získat u pracovnic odboru životního prostředí. Případně je u nich možné také rovnou provést platbu:

 

Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi mají i v letošním roce možnost čerpat peněžitý dar na každé třetí a další nezaopatřené dítě v plné výši poplatku. O tento dar je možné požádat přímo na odboru životního prostředí MěÚ po zaplacení poplatku za komunální odpad.

 

Kateřina Kotasová