Úvod » Odbor » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru:
Ing. Marek Antoš
tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

 

Sídlo odboru:
T. G. Masaryka 40/25
Svitavy 568 02

 

 

Úřední hodiny

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

V období letních prázdnin, tj. od 1. července do 31. srpna 2024 budou úřední hodiny upraveny takto:

Pondělí: 6:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
Středa: 6:30 - 11:30, 12:00 - 16:00

Mimo úřední hodiny si můžete zarezervovat čas k vyřízení úředních záležitostí prostřednictvím objednávkového systému

 

Kompletní seznam kontaktů

 

Všechny potřebné formuláře a návody naleznete na Portálu občana

Městský útulek pro opuštěné psy

Správním obvodem v přenesené působnosti odboru jsou obce:
Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhrání, Rudná, Sklené, Svitavy, Študlov, Vítějeves, Vendolí, Želivsko.

Popis činnosti odboru

Odbor životního prostředí zabezpečuje správu v samostatné a přenesené působnosti na úsecích ochrany zemědělského půdního fondu, lesa a myslivosti, ochrany přírody a krajiny, zvířat, vodního a odpadového hospodářství a ovzduší. Zabezpečuje součinnost při posuzování zásahů ve veřejné zeleni (kácení, udržování i obnova). Provádí řízení a ukládá pokuty dle zákona o obcích v určitých případech, zajišťuje hospodaření v městských lesích, zabezpečuje chod městského útulku pro opuštěné psy, vydává a odebírá lovecké a rybářské lístky.

Životní prostředí

 

Kvalita vody v rybníku Rosnička

Informace  o rybníku Rosnička.

 

Myslivost

 

Odpady

 

Ovzduší