Úvod » Odbor » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru:
Ing. Marek Antoš
tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

 

Sídlo odboru:
T. G. Masaryka 40/25
Svitavy 568 02

 

 

Úřední hodiny

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

 

 

Kompletní seznam kontaktů

 

Všechny potřebné formuláře a návody naleznete na Portálu občana

Městský útulek pro opuštěné psy

 

Popis činnosti odboru

Odbor životního prostředí zabezpečuje správu v samostatné a přenesené působnosti na úsecích ochrany zemědělského půdního fondu, lesa a myslivosti, ochrany přírody a krajiny, zvířat, vodního a odpadového hospodářství a ovzduší. Zabezpečuje součinnost při posuzování zásahů ve veřejné zeleni (kácení, udržování i obnova). Provádí řízení a ukládá pokuty dle zákona o obcích v určitých případech, zajišťuje hospodaření v městských lesích, zabezpečuje chod městského útulku pro opuštěné psy, vydává a odebírá lovecké a rybářské lístky.