Úvod » Městský útulek pro opuštěné psy

Městský útulek pro opuštěné psy

Od ledna 2021 se vrací umístění útulku pro opuštěné psy opět do Svitav, a to konkrétně do prostoru kynologického cvičiště v Lačnově (u poldru a discgolfového hřiště).
Majitelé ztracených psů a případní zájemci o pořízení psa z útulku tak budou mít možnost využívat služeb útulku přímo ve Svitavách.

Adresa objektu / POZICE NA MAPĚ

Kontaktní údaje:

  • správce útulku: Bohumil Makovský, tel.: 602 425 210
  • odbor životního prostředí, MěÚ Svitavy, tel.: 461 550 241, 739 072 230 (Bc. Jiří Hainc).

I nadále platí, že útulek slouží pouze pro ztracené a opuštěné psy v katastru města Svitavy. Útulek neslouží jako hotel či pro odložení vašich mazlíčků.
Obyvatelé Svitav, kteří si osvojí psa nalezeného v katastrálním území města Svitavy a který byl umístěn v městském útulku, jsou osvobozeni od poplatku ze psů.

Nalezenci:
Nalezená zvířata (Facebook Městské policie Svitavy)
Nalezená zvířata (Facebook městského útulku)
Databáze ztracených a nalezených psů (Státní veterinární správa)

Aktuální počet psů v městském útulku: 0