Úvod » Odbor » Odbor školství a kultury

Odbor školství a kultury

Vedoucí odboru:
tel: 
e-mail: 

 

Sídlo odboru:
Purkyňova 284/1
Svitavy 568 02

 

 

Úřední hodiny

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

V období od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024:
Pondělí: 6:45 - 11:30, 12:00 - 16:00
Středa: 6:45 - 11:30, 12:00 - 16:00
 

 

Kompletní seznam kontaktů

 

Všechny potřebné formuláře a návody naleznete na Portálu občana

 

Popis činnosti odboru

 • metodicky řídí školské a kulturní příspěvkové organizace zřizované městem 
 • poskytuje metodický servis komisi pro kulturu, komisi fondu regenerace památek a komisi pro sport a volnočasové aktivity
 • organizačně zajišťuje vyhlašování ankety „Sportovec roku“ a ankety „Student a žák roku“
 • organizuje výměnné akce se zahraničními partnery
 • zajišťuje plnění úkolů, které jsou vymezeny zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zpracovává darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit
 • vede evidenci kulturních památek na území města, administruje Fond regenerace památek města Svitavy
 • plní úkoly obce s rozšířenou působností na úseku evidence válečných hrobů

Garance obecně závazných právních předpisů vydaných městem:
zodpovídá za stav, aktualizaci, výklad a realizaci vyhlášek a projednává jiné správní delikty při porušení těchto vyhlášek:

 • o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem
 • o stanovení školských obvodů mateřských škol zřizovaných městem 
 • k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (kromě částí, které jsou náplní činnos¬tí odboru životního prostředí)
 • o nočním klidu