Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Setkání jubilantů

Setkání jubilantů

27. 3. 2024

Od minulého roku probíhá setkání svitavských jubilantů tradičně několikrát ročně v Langerově vile. Včera poprvé, vzhledem k restaurování stropu vestibulu v prvním podlaží, se uskutečnilo v obřadní síni. Mnozí z přítomných si tak mohli zavzpomínat třeba na svůj svatební obřad. 

Osobně tentokrát jubilantům k výročím poblahopřálo, kromě zástupkyň odboru sociálních věcí, celé vedení města, tedy starosta David Šimek, místostarosta Pavel Čížek a místostarostka Ditta Kukaňová. 

Vzhledem k tomu, že v pondělí byl zastupitelstvem schválen rozpočet na rok 2024, představilo rovnou vedení města oslavencům nejdůležitější chystané projekty. Zároveň si ale také vyslechlo podněty a připomínky. Ty se točily například kolem odpadů či dopravy ve městě. 

Ještě jednou touto cestou přejeme všem oslavencům především pevné zdraví a těšíme se na další společná setkání!

Do celé fotogalerie můžete nahlédnout na městské zoneramě.

 

Kateřina Kotasová