Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Proměňte Svitavy k obrazu svému! 

Proměňte Svitavy k obrazu svému! 

30. 4. 2024

Participativní rozpočet umožňuje lidem spoluutvářet tvář města, ve kterém žijí, a také proto se v posledních letech stává populárním ve stále více obcích. Od letošního roku bude zaveden ve Svitavách.

Pokud máte v hlavě nápad, který by mohl život ve městě zpříjemnit nebo vylepšit, stačí si ho pořádně promyslet, vyčíslit a přihlásit. Ostatní občané následně rozhodnou o tom, zda dostane zelenou.

Jak to funguje?

Pro letošní rok zastupitelé vyčlenili částku 500 000 Kč z rozpočtu města. Z této částky budou podpořeny dva projekty:

  • velký (do max. výše 400 000 Kč)
  • malý (do max. výše 100 000 Kč)

 

Nápady na jednotlivé projekty budou navrhovat obyvatelé Svitav. A ti samotní také v hlasování následně rozhodnou o vítězích. 
Důležité upozornění: participativní rozpočet neslouží ke krytí investičních nebo provozních nákladů příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací, a taktéž neslouží k financování projektů již podpořených městem Svitavy jinými finančními prostředky.

 

Jak a kdy podat návrh?

Návrh na projekt bude moci podat každá fyzická osoba starší 12 let s trvalým pobytem ve Svitavách. Do každé z kategorií přitom bude možné podat jeden návrh, celkem tedy max. dva návrhy. Navrhované projekty musí splňovat určité podmínky vypsané v pravidlech, například musí být realizovány na pozemcích či v objektech města Svitavy (vlastnictví lze ověřit mj. na https://nahlizenidokn.cuzk.cz/), a to nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Podrobné informace a pravidla najdete na městském webu projektů projekty.svitavy.cz.

Podávat návrhy bude možné elektronicky na e-mail napady@svitavy.cz v průběhu května. Pokud byste s elektronickým podáním měli problémy, je možné se osobně obrátit na pracovníky podatelny Městského úřadu Svitavy, Městského informačního centra Svitavy či Městské knihovny Svitavy, kteří vám s vložením projektu do systému rádi pomohou.

 

Jak bude probíhat hlasování?

Hlasovat bude moci občan Svitav starší 12 let, a to pouze jednou. Hlasování bude probíhat elektronicky pomocí hlasovacího formuláře. Občan při hlasování rozdělí mezi vybrané návrhy celkem tři hlasy - dva kladné a jeden záporný. Hlasování bude považováno za platné a závazné pouze v případě, že se ho zúčastní alespoň 500 hlasujících.

 

Jaký je časový harmonogram prvního ročníku?

 

Kateřina Kotasová