Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » omezení průchodu za poštou v Lánech

omezení průchodu za poštou v Lánech

2. 7. 2024

V závěru loňského roku řešil odbor životního prostředí možné znečištění pozemků města kvůli připravované demolici objektu bývalé čistírny odpadních vod provozu barevny podniku Vigona v ulici Zahradní. Na základě odebraných vzorků totiž bylo nasnadě předpokládat kontaminaci celého prostoru.

Město Svitavy se proto rozhodlo objednat zpracování analýzy, která posoudí a vyhodnotí potenciální kontaminaci pozemku soukromého vlastníka i přilehlých městských pozemků a posoudí skutečná rizika pro lidské zdraví a okolní ekosystémy. Zároveň bude analýza obsahovat rozsah a postup sanačních prací, které by případná rizika měly eliminovat. Tento postup bude následně předložen k realizaci současnému vlastníkovi objektu ČOV.

Od 20. června tak probíhají na pozemku bývalé čistírny a přilehlých pozemcích vrtné práce, které k vyhodnocení poslouží. Práce jsou spojeny s pohybem techniky, vyšší mírou hluku a také se stříkáním vody (bláta) z vrtu při dosažení podzemní vody. Během následujících dnů budou vrtné práce přemístěny také na okolní pozemky a dojde k omezení: po dobu vrtání bude nutné uzavřít průchod od bytových domů (prostor bude vyhrazen výstražnou páskou) a současně nebude možné parkovat automobily v blízkosti prováděných vrtů. Děkujeme za pochopení.

Další lokalitou, ve které je vhodné ověřit potenciální kontaminaci, je plocha v lokalitě „Na Červenici“, a to konkrétně na pozemku mezi areálem společnosti LIKO Svitavy s.r.o. a železniční tratí ve směru Svitavy-Polička. Právě na tento pozemek se vrtné práce po ukončení odběrů v Lánech přesunou.

Kateřina Kotasová