Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » na zimním stadionu si tuto zimu nezabruslíme

na zimním stadionu si tuto zimu nezabruslíme

14. 11. 2022

Rekonstrukce chladící technologie a šaten v areálu zimního stadionu

V prosinci roku 2020 byla městem Svitavy na Národní sportovní agenturu podána žádost o poskytnutí dotace na modernizaci šaten a chladící technologii ledové plochy. 
Celý proces přípravy a zpracování projektové dokumentace, zpracování podkladů pro dotační řízení, zadání veřejné zakázky a následný výběr zhotovitele bohužel trval téměř 2 roky. Skvělá zpráva je, že vše nakonec proběhlo dle plánu a dotace byla získána.

V průběhu měsíců června a července 2022 se podařilo dokončit modernizaci části šaten, která byla podpořena dotací. V současné době je dokončována oprava části, která je financována čistě z rozpočtu města Svitavy. Modernizace šaten tak spěje zdárně k cíli a dojde tak k vytvoření nového zázemí pro veřejné bruslení a pro oddíl hokejbalu působícího při Tělovýchovné jednotě.

Bohužel k velkým průtahů, které byly způsobeny ze strany poskytovatele dotace a následně samotným zadávacím řízením byl vybrán zhotovitel pro modernizaci chladící technologie až v samém závěru měsíce září 2022, kdy došlo k podpisu smlouvy o dílo a k předání samotného staveniště.

Dobrou zprávou je, že naše další sportoviště se opět modernizací posune o notný krok kupředu, a to jak v zázemí sportovců, tak i v samotné technologie chlazení a systému měření, řízení a regulace.
Špatnou zprávou naopak je, že kvůli celému zdržení nebude v letošní sezoně 2022/2023 možné zhotovit ledovou plochu, a nebude tedy možné ve Svitavách na umělé ledové ploše bruslit.

Při modernizaci bude vyměněn i druhý kompresor (první kompresor byl měněn v roce 2021). Dojde k instalaci zařízení pro využití odpadního tepla, které vzniká při stlačování chladícího média - čpavku. Využitím tohoto tepla dojde k úsporám na energiích, neboť takto odebrané teplo bude ohřívat vodu pro údržbu ledu a současně také rozpouštět led a sníh ve sněžné jámě. Dále budou vytvořeny dvě úpravny vody, a to úpravna odpadní vody ze sněžné jámy, kdy po vyčištění, demineralizaci bude tato voda opět použita pro úpravy ledu. Současně bude zbudována demineralizační jednotka, která zajistí lepší přípravu vody pro údržbu ledu. Led z demineralizované vody se méně štípe a rychleji zamrzá. Součástí vodního hospodářství bude také nový zásobník vody pro rolbu a úpravu ledu.

Celkovou modernizací dojde ke snížení spotřeby energií a ke snížení nákladů na samotný provoz sportoviště.

Průtahy při celkové modernizaci nebyly způsobeny naší vinou. Pevně věříme, že naši spoluobčané nastalou situaci pochopí a tuto sezónu bez možnosti bruslení na umělé ledové ploše zvládnou.

Bronislav Olšán, Sportovní služby města Svitavy

vložila: Kateřina Kotasová