Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Havárie v ulici Milady Horákové

Havárie v ulici Milady Horákové

6. 5. 2020

Při rekonstrukci živičného povrchu na části ulice Milady Horákové (před speciální školou) u jednoho jízdního pruhu došlo ke zjištění havarijního stavu konstrukce zaklenutí Studeného potoka v místě, nad kterým se nachází konstrukce vlastní komunikace.
Jedná se o technický problém většího rozsahu, který bude muset být řešen v delším časovém horizontu. Ten v současné chvíli nejsme bohužel schopni odhadnout. Proto zde momentálně došlo k ohraničení a zabezpečení stávajícího výkopu. Tím došlo k částečnému omezení dopravy v této lokaci, které zasahuje i do několika parkovacích míst.
Žádáme tímto o věnování zvýšené opatrnosti při průjezdu touto částí ulice, nebo pokud možno aby motoristé využívali komunikace přilehlých ulic. O dalším postupu nezbytných úprav ulice a dopravních omezení budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.
Jiří Johanides