Úvod » Poskytování služeb mobilního operátora – mobilní hlasové služby a související služby a dodávky

Poskytování služeb mobilního operátora – mobilní hlasové služby a související služby a dodávky

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Pavel Čížek
Mgr. Jitka Svobodová
Ing. Libor Dynka
Dana Dudková
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Pavel Čížek
Mgr. Jitka Svobodová
Ing. Libor Dynka
Dana Dudková
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: Usnesení rady města ze dne 22. 07. 2019
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky
Datum podpisu smlouvy: 25. 09. 2019
Organizace zajišťující zakázku: Odbor vnitřní správy