Úvod » Odbor » Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vedoucí odboru:
Bc. Šárka Řehořová
tel: 461 550 220
e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz

 

Sídlo odboru:
T. G. Masaryka 40/25
Svitavy 568 02

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Úřední hodiny v období od 1.7.2024 – 31.8.2024
Pondělí: 6:30 – 11:30, 12:00 – 16:00
Středa: 6:30 – 11:30, 12:00 – 16:00

Mimo úřední hodiny si můžete zarezervovat čas k vyřízení úředních záležitostí prostřednictvím objednávkového systému

 

Kompletní seznam kontaktů

 

Všechny potřebné formuláře a návody naleznete na Portálu občana

 

OSPOD - Jak vám můžeme pomoci 

Je ti méně než 18 let a potřebuješ poradit? 

Nejste spokojeni s jednáním či postupem při poskytování sociálně-právní ochrany? 

Standardy sociálně-právní ochrany dětí.

 

Popis činnosti odboru
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí jako orgán státní správy na úseku sociální péče a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v přenesené působnosti. V samostatné působnosti města plní úkoly v oblasti sociální práce a prevence. Administrativně zajišťuje Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera.
Oddělení sociální péče poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálního zabezpečení, služeb a sociálně-právní ochrany. Zabezpečuje činnosti spojené s umisťováním občanů do domu s pečovatelskou službou. Vyhledává občany ohrožené sociálním vyloučením, poskytuje poradenství a zprostředkovává pomoc občanům v nepříznivé sociální situaci. Řeší problematiku integrace menšin a etnik. Spolupracuje s úřadem práce, okresní správou sociálního zabezpečení a orgány činnými v trestním řízení při řešení individuálních případů. Zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o sociálních službách mezi poskytovatelem a osobou.
Oddělení prevence a sociálně-právní ochrany realizuje zákon o sociálně-právní ochraně. Vyhledává ohrožené děti, projednává jejich problémy s rodiči, poskytuje poradenství a rozhoduje o výchovných opatřeních. Vykonává funkci opatrovníka při soudním řízení týkajícího se zájmu nezletilých. Zabývá se problematikou závadového chování a trestné činnosti nezletilých. Spolupracuje s ošetřujícími lékaři dětí a s jinými státními orgány, orgány činnými v trestním řízení. Poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem i rodičům včetně intervence při sepisování běžných návrhů k soudům.