Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Zářijové zasedání Zastupitelstva města Svitavy

Zářijové zasedání Zastupitelstva města Svitavy

8. 9. 2021

Zářijové zasedání Zastupitelstva města Svitavy se bude konat ve středu 8. září 2021 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka č. 25.

Zasedání bude možné sledovat online prostřednictvím našeho youtube kanálu. Vzhledem k situaci související s mimořádnými opatřeními (nutnost ochranných prostředků dýchacích cest, aj.) prosíme veřejnost o zvážení nutnosti osobní přítomnosti na zasedání. V případě, že nestihnete přímý přenos, bude na stejné platformě po dokončení anonymizace ke zhlédnutí také kompletní audiovizuální záznam celého jednání.

Pro zájemce přidáváme také možnost nahlédnout do kompletních materiálů pro jednání zastupitelstva: PROGRAM A MATERIÁLY ZM ZÁŘÍ 2021

Jednání bylo možné sledovat prostřednictvím přímého přenosu skrze oficiální městský YouTube kanál.

Program:

  • Plnění plánu a rozpočtu za I. pololetí 2021
  • Výroční zprávy o činnosti výborů zastupitelstva
  • Majetkoprávní úkony
  • Operativní zprávy, různé

Pozvánka ke stažení zde.

 

Petr Šmerda.