Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Ve městě probíhá celoplošná deratizace

Ve městě probíhá celoplošná deratizace

9. 11. 2022

Specializované společnosti zahájily v listopadu ve Svitavách pravidelnou podzimní etapu celoplošné deratizace. Týká se veřejných prostranství a objektů ve správě města Svitavy, ale také městské kanalizace. 

Hlodavci se objevují i v okolí obytných domů a jiných objektů ve městě, proto vyzýváme občany, ale i další subjekty k připojení se, a to buď pomocí zakoupených prostředků, nebo prostřednictvím některé odborné firmy.  

Před vlastním deratizačním zásahem (položením nástrah) je však nezbytné provést účinná opatření proti vniknutí hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného a živočišného původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy. Rovněž je třeba odstranit zbytky starých nástrah, včetně staniček či nádob pro jejich umístění.

Případné otázky zodpoví a další podrobné informace podají pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Svitavy.

Iva Hamerská
 

vložila: Kateřina Kotasová