Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Svitavy dnes slaví 765 let

Svitavy dnes slaví 765 let

6. 11. 2021

A jak to všechno začalo…

Skutečná historie města se začala psát v polovině 12. století. Olomoucký biskup Jindřich Zdík přivedl do Litomyšle řád premonstrátů, který začal osídlovat pohraniční hvozd mezi Čechami a Moravou. Na levém břehu řeky Svitavy vysadili osadu Starou Svitavu s kostelem sv. Jiljí a farou. 

O století později, roku 1250, se území kolem Staré Svitavy dostalo do vlivu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu (†1281). Tento přítel krále Přemysla Otakara II. obratně kolonizoval moravská území a do království přivedl německy mluvící osadníky. 
O Svitavy se tak rozhořel spor, který byl vyřešen 6. listopadu roku 1256 smírčí listinou, která je pokládána za zakládací listinu Svitav.

 

 

Smírčí listina, která je pravděpodobně dobové falzum, připomíná město Novou Svitavu na pravém břehu řeky. Město vzniklo podél komunikace a do vínku dostalo městská práva podle německého vzoru. Středobodem se stal nový farní kostel Navštívení Panny Marie. Litomyšlským premonstrátům zůstaly požitky z města s právem obsazovat zdejší faru.

 

 

Úryvek je z knihy „Labyrint svitavských příběhů aneb co v učebnicích dějepisu nenajdete“ od Radoslava Fikejze, kterou si můžete stáhnout v příloze a ponořit se do dalších zajímavých příběhů týkajících se našeho města.

A co by to byly narozeniny bez dárku...
Máme pro vás na našem facebookovém profilu rychlou soutěž o ceny. Kdo nám tam nejlépe / nejzábavněji / nejoriginálněji vysvětlí, co znázorňuje grafika, která je na obrázku - má u nás DÁREK! Těšit se můžete na krásnou knihu fotografií Svitavské imprese a další drobnosti. V pátek 12. listopadu vybereme 5 výherců.
 

 

 

Kateřina Kotasová