Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Srovnání financování městských útulků

Srovnání financování městských útulků

12. 1. 2021

Po zveřejnění informace o přesunutí městského útulku z Vendolí do Lačnova vyvstala diskuse zvláště na téma financování. Jedním z důvodů tohoto přesunu je totiž záměr ekonomický, tedy ušetřit na odchytu zatoulaných pejsků a přesto jim dopřát teplé a bezpečné místo. V níže přiloženém souboru naleznete podrobně rozepsané financování městského útulku z let 2016 až 2020 a s průměry pravidelných výdajů v těchto letech je následně srovnána finanční nákladnost nového útulku, který bude během ledna zprovozněn v městské části Lačnov.

Ty nejdůležitější údaje uvedeme přímo zde, zbytek naleznete v Excel tabulce pod tímto příspěvkem:

SROVNÁNÍ FINANCOVÁNÍ ÚTULKŮ 2016 2017 2018 2019 2020 PRŮMĚR 2016-2020 NOVÝ ÚTULEK 2021
MZDOVÉ PROSTŘEDKY (v Kč) 193.565 193.565 193.565 203.092 212.604 199.278,20

1x7000 + DPH

+

11x7000

85.470
ŠKOLENÍ PRACOVNIC - - - - 1.124 224,80 - -
FAKTURACE ZA PSY (v Kč) 104.310 78.930 68.850 77.130 96.480 85.140

946x130

výpočet:

průměr přepočtu psů na dny v útulku 2016-2020 X nová cena za psa - 130 Kč)

122.980
LIKO - ODVOZ KONTEJERŮ (v Kč) 2.722,50 2.722,50 2.722,50 3.630 3.630 3085,50 0 0
CELKEM FAKTURACE ZA MZDY A PROVOZ (v Kč) 300.597,50 275.217,50 265.137,50 283.852 313.838 287.728   208.450
POČTY PSŮ (V PŘEPOČTU NA DNY), KTEŘÍ BYLI V ÚTULKU 1159 877 765 857 1072 946 použit průměr 2016-2020 946
NÁKLADY NA PSA/DEN (v Kč) 259,36 313,82 346,58 331,22 292,76 304,15   220,35

Za zpracování přehledu financování děkujeme pracovníkům odboru životního prostředí městského úřadu.

K doplňujícím částkám, které jsou nad rámec tohoto srovnání v přiloženém souboru doplňujeme, že se jedná o nárazové výdaje, u kterých cenu neovlivníme, neb je určuje cizí strana a nelze s nimi tedy počítat jak do průměrných výdajů za minulá léta, ani do výhledu na rok 2021. Zároveň podotýkáme, že pokud 4ks boudy budou v zachovalém stavu, tak dojde k jejich přemístění z Vendolí do Lačnova. Děkujeme za pochopení. Pro případné doplňující informace k financování se obraťte na odbor životního prostředí.

Vložil: Jiří Johanides