Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Poplatek za komunální odpad a ze psa

Poplatek za komunální odpad a ze psa

28. 1. 2021

Vážení Svitaváci, stejně jako každý rok i letos patří první měsíce kalendářního roku kromě jiného i splatnosti dvou nejspíše nejdůležitějším poplatkům, a to ze psa a za komunální odpad. Jak uvádíme i v únorovém čísle Našeho města, oba poplatky mají mírně rozdílné splatnosti, ale jednu společnou vlastnost - dají se platit bezhotovostně (převodem na bankovní účet).

 

Poplatek za komunální odpad

Splatnost tohoto poplatku je stanovena k 30. červnu 2021. Během měsíce ledna zaznamenal odbor životního prostředí nadměrný počet zájemců o uhrazení poplatku za komunální odpad přímo na budově úřadu. Rádi bychom poprosili veřejnost, aby (pokud to je samozřejmě možné) využívala bezhotovostní platby. ČÍSLO ÚČTU: 19-520591/0100, váš variabilní symbol se nemění. V případě, že u vás dochází ke změně v počtu osob, variabilní symbol se bude měnit. Pokud VS neznáte, obraťte se na pracovnici odboru životního prostředí Janu Alexovou (tel. 461 550 253, email jana.alexova@svitavy.cz), na kterou můžete směřovat i své dotazy týkající se tohoto tématu. Zastupitelstvo města Svitavy schválilo na svém prosincovém zasedání 2020 částku 780 Kč za každého plátce. Více informací jsme k této sumě sepsali v samostatném článku již v minulém roce.

 

Poplatek ze psa

Splatnost tohoto poplatku je stanovena k 31. březnu 2021. Prosíme o preferování bezhotovostní platby, především vzhledem k současné epidemiologické situaci. ČÍSLO ÚČTU: 19-520591/0100, váš variabilní symbol se nemění. Pokud jej neznáte, obraťte se na pracovnici odboru financí Ilonu Svobodovou (tel. 461 550 444, email ilona.svobodova@svitavy.cz), která vám případně zodpoví jakékoliv dotazy.

Přehled jednotlivých částek najdete v tabulce níže:

  Poplatek za 1. psa Poplatek za 1. psa Poplatek za 2. a každého dalšího psa téhož držitele Poplatek za 2. a každého dalšího psa téhož držitele
  Rodinný dům Ostatní Rodinný dům Ostatní

Centrální zóna

480 Kč 1.500 Kč 720 Kč 2.250 Kč
1. zóna 400 Kč 1.500 Kč 600 Kč 2.250 Kč
2. zóna 240 Kč 1.000 Kč 360 Kč 1.500 Kč
3. zóna 400 Kč 400 Kč 600 Kč 600 Kč

 

Jiří Johanides